Elevii și studenții suceveni au dreptul să știe și să înțeleagă

Ideea realizării acestui număr special al gazetei a venit după dezbaterea organizată în sala de spectacole a teatrului sucevean, la care invitat a fost dramaturgul și jurnalistul ”Matei Vișniec”. Domnul Vișniec și-a lansat cartea ”Un secol de ceață” și, alături de primarul Ion Lungu, a răspuns întrebărilor elevilor și studenților, care am credința că au fost duși acolo cu forța. Însă, uneori această forță e bună, pentru că, astfel, unii oameni au ocazia să afle lucruri noi, pe care poate, altfel, nu le-ar fi aflat niciodată. Uneori, oamenilor, în special celor tineri, trebuie să le arăți drumul pe care să meargă și la ce uși să bată. A fost și cazul dezbaterii de la teatru. Că elevii și studenții au ajuns într-un loc în care ar fi vrut să fie, dar nu știau asta, a fost demonstrat de numărul mare de întrebări adresate celor de pe scenă și de faptul că aceștia nu au părăsit sala, chiar dacă dezbaterea a durat mai mult decît se planificase.

Din discuții a reieșit că adolescenții și tinerii sînt speriați că războiul s-ar putea întinde și peste țara noastră, că nu înțeleg prea mult din ceea ce se întîmplă și că nu le explică nimeni cu claritate care este situația. Într-o perioadă în care toți neaveniții și propagandiștii își dau cu părerea, lansînd tot felul de șabloane și de fake-uri, ne-am gîndit că lucrurile pot fi lămurite măcar cît de cît, dacă nu total, de niște profesioniști. Oricum, ceea ce se întîmplă și ceea ce va fi puțini oameni de pe Planeta asta ar putea spune cu certitudine, dar vocile unor profesioniști au totuși darul de a mai risipi din ceață. De aceea am considerat că cel mai nimerit ar fi ca Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava să ofere răspunsuri la niște întrebări simple și la obiect. Am luat legătura cu decanul facultății, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, care a fost de acord cu propunerea imediat. Decanul a trimis întrebările pe adresele a doi dintre colegii săi: Radu Bruja și Gheorghe Onișoru.

Radu Bruja este conferențiar universitar doctor, printre cursurile predate de acesta numărîndu-se cele de ”politică externă și diplomație” și de ”istorie a relațiilor internaționale în perioada modernă și contemporană”.

În ceea ce îl privește pe Gheorghe Onișoru, acesta este profesor universitar doctor la universitatea suceveană, a fost decan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene de la Universitatea „Spiru Haret” , ”visiting professor la CEU Nancy, Universitatea Lorraine, Franţa, universitate clasificată curent pe locul 220-230 în top Shanghai (din 2015 predau în cadrul programului Erasmus plus)” și președinte al CNSAS, și este ”membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România 2018 – 2020, membru titular din 26 mai 2020, secretar general al Secției de Istorie din 2018, reales în 2020”.

Inițiativei noastre i s-a alăturat și doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Suceava, autorul a 25 de cărți, printre care Alianța militară româno-polonă în geopolitica Europei Central-Răsăritene (1919–1939), Între destin și istorie: germanii din Bucovina (1918-2012) și Continuitate și schimbare: integrarea minorităților naționale din Bucovina istorică în regatul României Mari (1918-1940).

CV-urile celor trei sunt mult mai stufoase, însă ne-am oprit la doar cîteva repere.

Rugămintea redacției noastre a fost aceea ca limbajul folosit să fie cît mai simplu, iar argumentația cît mai directă, pentru ca mesajele să poată fi recepționate rapid și înțelese imediat de către adolescenți și tineri, pentru că, în primul rînd, lor li se adresează acest număr al gazetei.

Mulțumiri pentru colaborarea Facultății de Istorie și Geografie din cadrul USV și istoricului Daniel Hrenciuc.