Contact

Redactor Şef:Sorin Avram
Responsabili de rubrică:Victor T. Rusu, Mihai Pânzaru PIM, Doru Popovici, 
Fotoreporteri:Nicu Amurăriței, Corneliu Cîrdeiu
Director executiv:Ovidiu Condriuc
  

Săptămînal editat de S.C. Media Rom-Sor s.r.l. Suceava


Strada: Grigore Ureche nr. 19, CP 79, OP 4 Suceava
Telefon: 0230 523706
E-mail: jupanu@jupanu.ro