Contact

Redactor Şef: Sorin Avram
Responsabili de rubrică: Victor T. Rusu, Mihai Pânzaru PIM, Doru Popovici, 
Fotoreporteri: Nicu Amurăriței, Corneliu Cîrdeiu
Director executiv: Ovidiu Condriuc
   

Săptămînal editat de S.C. Media Rom-Sor s.r.l. Suceava


Strada: Grigore Ureche nr. 19, CP 79, OP 4 Suceava
Telefon: 0230 523706
E-mail: jupanu@jupanu.ro