Gabriela Mihai

Gabriela MihaiCele mai multe aniversări suferă de boala festivismului. Meteahna asta nu-i o invenţie românească, aşa cum s-ar crede. Am importat-o şi noi de la alţii. Ca atîtea multe alte rele care s-au încetăţenit în comportamentul social al românilor, deşi au fost şi vor rămîne străine spiritului nostru autentic. Festivismul presupune, cel mai adesea, utilizarea unor şabloane lingvistice. Mulţi se trezesc şlefuindu-şi limba de lemn în discursuri lungi şi anoste, doar în virtutea faptului că sînt aparţinători ai evenimentului aniversar. De cele mai multe ori, penibilitatea acestor şabloane este umbrită total de încărcătura afectivă, de emoţiile copleşitoare şi, mai ales, de parfumul dulce nostalgic al unor clipe trecute. O astfel de aniversare luminată de vibraţie nostalgică a trăit şi „familia” Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Suceava. La împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare, foşti şi actuali dascăli, foşti şi actuali elevi şi directori, părinţi şi prieteni ai şcolii şi-au unit emoţiile pentru a sărbători vîrsta uneia dintre cele mai prestigioase unităţi şcolare din Suceava şi din judeţ. Vorba actualei directoare, profesoara Gabriela Mihai: „Pentru o persoană, vîrsta de 50 de ani înseamnă că a trecut de prima tinereţe, dar o şcoală ajunsă la această vîrstă e tînără datorită elevilor care intră pe porţile ei în fiecare an. Iar noi întinerim odată cu ei”. Exact ca-ntr-o familie. Nepotul şi bunicul respiră acelaşi aer. Şi au întinerit atunci cînd clopoţelul a sunat prezenţa la a 50-a aniversare vechi dascăli ai şcolii în frunte cu primul director al instituţiei, profesorul Filip Ghe. Mihai, un „neliniştit” care, şi acum, la venerabila vîrstă de aproape 90 de ani, n-are astîmpăr şi conduce Asociaţia Veteranilor de Război din Suceava. De fapt, profesorul Mihai Filip e dublu veteran. E şi veteran de război, dar şi un veteran al catedrei sucevene, el conducînd încă de la înfiinţare Şcoala Generală nr. 1, timp de 17 ani. E şi naşul de botez al şcolii, deoarece, aşa cum singur îşi aminteşte, cu o zi înainte de a inaugurare (în 1963), şcoala n-avea un nume, aşa că pe atunci încă tînărul director a întrebat la Secţia de Învăţămînt: „Bre, mai e vreo şcoală care să poarte numele de „nr. 1”?  Şi pentru că nu mai era alta, aşa a fost botezată. De-a lungul timpului, şcoala pornită cu o bază materială destul de precară şi cu 17 învăţători şi profesori strînşi de pe unde a dat Bunul Dumnezeu şi Secţia Regională de Învăţămînt de la Suceava a purces în a-şi face propria ei istorie. Aici e aici! Dascălii de la început, mai toţi tineri, au vrut să rupă gura tîrgului. Şi le-a reuşit. În scurt timp, Generală 1 a devenit cea mai tare şcoală din Suceava. Mii de absolvenţi sînt acum oameni cu greutate în spaţiul public, oameni de decizie, profesionişti, scriitori, artişti sau politicieni. În prezent, ţinta principală a şcolii o reprezintă calitatea actului educativ, pentru că numai în acest mod se poate performa. Dovadă stă şi faptul că dintre cele 41 de cadre didactice patru sînt profesori metodişti ai IŞJ Suceava, trei sînt reprezentanţi în Comisiile Consultative ale IŞJ, unul e îndrumător de practică pedagogică, unul e responsabil de cerc pedagogic. La aceştia se adaugă profesori care sînt membri ai Corpului naţional de experţi în managementul educaţiei, în Corpul naţional de formatori, consilieri în cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii sau în cadrul Corpului de Experţi din Corpul de Control al ministrului. Prin grija echipelor manageriale, şcoala are acum o dotare de invidiat, lucru ce-i asigură termenii de obţinere a performanţelor la mai toate disciplinele şcolare, performanţe care sînt concretizate în premii şi diplome la concursurile naţionale şi internaţionale. Aceste zile aniversare s-au completat şi cu cea de-a doua ediţie a Festivalului „Cuvîntului”, festival iniţiat de Asociaţia „Timp pentru unu” a profesorilor Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Suceava. Proiectul acesta, la care participă elevi, cadre didactice, artişti, scriitori, muzicieni, istorici, etc., e sprijinit de Primăria Sucevei şi de Consiliul Local, şi se derulează în parteneriat cu IŞJ, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare”  şi asociaţii cum ar fi „Bucovina profunda” şi „Familia ortodoxă”. E prea restrîns spaţiul tipografic pentru a scrie toate realizările, performanţele, toate activităţile cu care Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava şi-a impus prestigiul şi personalitatea în educaţia suceveană. Atît echipa managerială (director – Gabriela Mihai şi director adjunct –  Crenguţa Lucica Grosar) cît şi întregul colectiv didactic merită aprecierea pe care a făcut-o unul dintre absolvenţii acestei şcoli, actorul, omul de afaceri, dar mai ales marele sufletist Stelian Nistor, venit special de la Bucureşti pentru a fi alături de şcoală şi de mama sa care a lucrat acolo zeci de ani: „Profesorii de aici au pus sute, mii, poate milioane de note. A venit momentul nostru, al elevilor, al absolvenţilor, să-i notăm pe ei. Nota 10, desigur este cea mai cuvenită pentru Şcoala Generală nr. 1 şi pentru tot ceea ce înseamnă ea”.  Ceea ce era de demonstrat.