O directoare de școală care știe ce spune. Numai să o audă cineva

În această săptămînă, Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” din Suceava sărbătorește 60 de ani de existență. Mulți înainte! Acest liceu nu face parte din categoria unităților de învățămînt de top, și asta pentru că este orientat în special către zona de predare a meseriilor prin clasele de învățămînt profesional și dual. Se știe că la un astfel de liceu nu se bat să intre elevii care termină cu note mari școala generală și tocmai de aceea trebuie apreciată activitatea profesorilor de la această unitate. Activitate care uneori este răsplătită. Iată o mostră: o elevă care a făcut mai întîi școala profesională și abia apoi liceul a reușit să intre la facultate. Și, cine știe, poate la terminarea acesteia ori poate un pic mai încolo va preda la colegiul pe care l-a absolvit. Un exemplu în acest sens îl reprezintă chiar directoarea școlii, Maria Teodoreanu.

Într-o emisiune la Radio Top, doamna Teodoreanu a povestit că nu a intrat la liceul sanitar și astfel a ajuns la Grupul școlar nr. 2, Colegiul ”Petru Mușat” de astăzi, unde în treapta I a fost la profilul electrotehnic, iar treapta a II-a a terminat-o la mecanic, după care a intrat la o facultate de matematică, o facultate la care se ajungea foarte greu și care era foarte grea. După ce a terminat facultatea în 1989, profesoara Teodoreanu a fost repartizată fix la liceul pe care îl absolvise și pe care nu l-a mai părăsit, fiind și directoarea acestuia, cu o scurtă pauză, începînd cu anul 2003. Și încă un lucru foarte important: toți cei 42 de elevi din clasa în care a învățat doamna Teodoreanu au terminat o facultate – doi de matematică și 40 de inginerie! Vorbim despre o performanță cu care la vremea respectivă se puteau lăuda, la fel ca și în ziua de astăzi, doar liceele de top.

De regulă, performanța liceelor se măsoară funcție de numărul de olimpici, de note mari la Bacalaureat și de numărul intraților la facultate. Însă, corect ar fi de luat în calcul și numărul celor care au ajuns la liceu cu o notă mică și au reușit ca la finalul studiilor să ia Bac-ul, uneori chiar cu o notă mare, dar și al participărilor la concursurile de meserii.

Ca să nu mai vorbim de faptul că trebuie de adăugat și tinerii care ajung sudori, tinichigii, zidari, șoferi sau zugravi, pentru că o societatea nu poate funcționa doar cu medici, ingineri și judecători.

În ultimii ani, la Colegiul ”Petru Mușat” Suceava s-au făcut investiții masive, și nu doar în acoperișuri, holuri și în pereți, ci mai ales în aparatură și în utilaje folositoare elevilor care vor să învețe meserie, iar școala are numeroase contracte cu firme la care adolescenții și tinerii fac practică. Păcat că investițiile financiare și eforturile umane nu găsesc un ecou foarte mare în rîndul societății, mentalitatea ținîndu-i departe de această școală pe mulți dintre cei care ar putea învăța o meserie cu care s-ar descurca oriunde în lume. Și, atenție!, pe lîngă educație, elevii primesc și burse consistente. ”Petru Mușat” are și internat și cantină, lucru cu care nu se mai pot lăuda multe dintre licee.

Pentru ca această școală să devină și mai atractivă, dar și pentru ca procesul de învățămînt să devină unul mai performant, în general, doamna Teodoreanu spune că ar trebui extins programul masă caldă în școli. Și ar mai trebui reglementată problema transportului pentru elevi: „Ar trebui să armonizăm traseele. Sînt copii care spun că pleacă la 13.30 în loc de 14.00 pentru că au autobuz. Astfel, ai pierdut din procesul didactic și asta, repetat, duce la niște carențe. (…) Din cauza programului autobuzelor sînt copii care vin la școală la ora 06.00-06.30 și au ore pînă la 14.00, și, uneori, la profesională, chiar pînă la 15.00. Trebuie să mănînce ceva. Copiii își mai comandă, însă nu e sănătos ceea ce-și comandă și tot cheltuie niște bani. Ne-am gîndit să segmentăm programul cu o oră pentru pauza de masă la cantină, de la 12.00 la 13.00, și să prelungim programul cu acea oră. Așa funcționează școala sănătoasă în țările civilizate. Apoi, poți integra și activități extracuriculare, și nonformale, și activități sportive”.

Iată probleme și propuneri care vin de la cineva de ”la firul ierbii”. De la cineva care nu stă pe margine și chibițează, ci de la cineva care este în mijlocul acțiunii de ani și ani de zile, și care cunoaște sistemul și nevoile acestuia foarte bine. Poate o aude cineva pe Maria Teodoreanu. Și nu doar trebuie să o audă, ci să facă și ceva în sensul celor dorite de directoarea Colegiului Tehnic ”Petru Mușat”.