Primarul Coman, împiedicat să construiască societatea capitalistă multilateral destrăbălată

Nu a fost 2 august 2022, ci 10 august. Însă, bine că pînă la urmă a fost. A fost prezentat rezultatul anchetei dispuse de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, cu privire la operațiunea de demolare a Casei Morțun din Fălticeni, clădire ridicată în anul 1800. La un moment dat, în raportul făcut public se arată că Direcția pentru Cultură a propus amendarea cu 10.000 de lei a municipalității fălticenene, ”însă această măsură excede competența legală a comisiei constituite prin ordin al prefectului”. Instituția Prefectului a mutat responsabilitatea anchetării care să se lase cu sancțiuni financiare sau chiar cu mai mult decît atît pe umerii Poliției: „Motivat de expunerea în cadrul raportului comisiei a cronologiei de emitere a actelor administrative emise de către autoritatea locală, 28 aprilie – autorizația de desființare, 7 iulie – Ordinul de începere a lucrărilor de demolare și 27 iulie – Ordinul de sistare a lucrărilor de demolare, dar fără a se fi cuantificat în timp momentul efectiv în care au început lucrările de demolare, Instituția Prefectului va solicita de îndată Inspectoratului de Poliție clarificarea acestui aspect. Specialiștii serviciului de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au, spre deosebire de ceilalți membri ai comisiei, competenţa legală de a aprecia dacă acțiuni sau inacțiuni constituie, potrivit legii, contravenţie sau infracţiune şi pot dispune procedural în consecinţă, după caz”.

Deci, dacă Direcția pentru Cultură a vrut să amendeze primăria condusă de Cătălin Coman, iar prefectul Moldovan a cerut Poliției să se ocupe de caz înseamnă că este ceva putred rău de tot, și nu în Danemarca, ci la Fălticeni. Este de neînțeles de ce Poliția a stat cu mîinile în sîn și s-a uitat cum se demolează o clădire istorică, în loc să meargă imediat și să bată la ușa primarului pentru a-l lua la întrebări.

În comunicatul Prefecturii se arată că avînd în vedere pericolul pentru siguranța pietonilor pe care îl reprezintă clădirea parțial dărîmată, cu resturi de moloz și cărămidă din zidul demolat căzute la limita cu trotuarul străzii Maior Ioan, precum și riscul de prăbușire pentru elemente din interiorul construcției, Primăria Fălticeni va adopta măsuri de punere în siguranță a circulației în zonă. Municipalitatea va monta bandă avertizoare și va pune afișe pentru interzicerea accesului și atenționarea asupra pericolului de accidentare. De asemenea, va fi blocată circulația pietonală pe trotuarul din apropierea clădirii. Aceste măsuri au fost adoptate pe timpul controlului și sînt aplicate parțial. Este de neînțeles de ce Poliția nu a reacționat ca urmare a faptului că prin atacarea cu barbarie a Casei Morțun s-a pus în pericol siguranța cetățenilor care pînă atunci puteau trece liniștiți prin zonă.

Prefectul a mers mai departe și a cerut Primăriei Fălticeni să inventarieze toate clădirile din municipiu care ar putea fi clasate ca monumente istorice, pentru că „trebuie să fim conștienți că moștenirea culturală, istorică și arhitecturală pe care o avem trebuie ocrotită prin toate mijloacele pe care legislația actuală ni le pune la dispoziție și pentru ca acest demers să aibă finalitate, autoritățile și societatea civilă, împreună, trebuie să conlucreze corect și continuu”. Bine ar fi fost dacă Alexandru Moldovan ar fi reacționat la fel anul trecut, atunci cînd cu barbarie a fost ras de pe fața pămîntului Spitalul Vechi, ridicat în 1860.

Cînd spune că autoritățile și societatea civilă trebuie să conlucreze în această chestiune, probabil că domnul Moldovan se gîndește la Ioan Ilișescu, cel care s-a agitat degeaba pentru a salva Spitalul Vechi, dar care a reușit să blocheze distrugerea totală a Casei Morțun. Însă, e greu de crezut că se va întîmpla acest lucru, pentru că primarul nu se va putea așeza la aceeași masă cu cel care îl împiedică să distrugă parte din istoria orașului, pentru a construi el societatea capitalistă multilateral destrăbălată. Cel care, iată, și-a găsit un aliat puternic, cum ar fi prefectul de Suceava. Cum nu-l lasă ei pe primar să demoleze niște vechituri pentru a turna o mașină de asfalt pe care să traseze dungi albe și căreia să-i zică parcare.