Firmele, puse în dificultate de generozitatea fără limite a universității sucevene

Cam jumătate dintre studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava urmează să beneficieze de burse. Așa a stabilit Senatul instituției academice, în vreme ce Senatul de la București, Camera Deputaților și Guvernul stabilesc numai măsuri de austeritate, fiindcă Țara ar fi în gaură. În timp ce aleșii și numiții defilează pe la televizor și vorbesc doar despre strânsul curelei din cauză că nu sînt bani, conducerea universității sucevene este dispusă să ofere burse pentru nu mai puțin de 5.000 de studenți.

Bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură va avea o valoare cuprinsă între 1.000 și 1.800 de lei, similară celei de performanță științifică. Bursa socială va fi cuprinsă între 900 și 1.200 lei lunar, iar bursa de excelență olimpică I/internațională între 1.650 și 3.300 de lei lunar. Diversele forme de sprijin financiar pentru studenți acordate sub forma unor plăți unice au valori cuprinse între 1.200 și 10.000 lei pe an, în timp ce doctoranzii la studii cu frecvență, fără taxă și cu bursă vor primi lunar 3.200 de lei. Pot beneficia de burse și studenții care au obținut performanțe cultural-artistice, care s-au implicat în activități extracurriculare sau de voluntariat, precum și cei care au obținut performanțe sportive.

Într-un comunicat transmis de USV se menționează: „Apreciem că majorarea fondului de burse și a numărului de potențiali beneficiari vor constitui motive care să încurajeze studenții să se dedice performanței academice și să contribuie la dezvoltarea comunității academice sucevene”. Frumos. Aplauze!

Așadar, un student care provine dintr-o familie modestă și care este cuminte, în sensul că dă pe la școală și nu lasă cursurile neatinse, primește o bursă de 1.200 de lei. Dacă respectivul se străduiește să învețe un pic mai mult, atunci beneficiază și de o bursă de 1.000 de lei, să nu spunem chiar de cea maximă de performanță de 1.800. Dacă mai fac și un pic de voluntariat se mai adaugă alți bani. Să considerăm că, într-un final, respectivul student va ajunge să cîștige minim 2.500 de lei. Sînt ingineri care au lucrat o viață întreagă și nu au o pensie de 2.500 de lei. La acești bani se adaugă mesele de la cantina-restaurant a universității, care sînt mai ieftine decît la orice restaurant din oraș. Apoi, studenții care sînt din municipiul Suceava au și gratuitate pe transportul public. Și toate astea pentru că merg la școală, învață și se implică în viața universității. Păi, nu de aceea se înscrie un tînăr la facultate?

La terminarea studiilor studentul va trebui să se angajeze. De regulă, tinerii absolvenți știu teorie, dar nu prea știu practic cum merg lucrurile, așa că au nevoie de o perioadă de acumulare de noi cunoștințe și de acomodare. Aceste cunoștințe se acumulează pe nervii și pe banii angajatorului. După ce în facultate a cîștigat 2.500 de lei pe lună și a avut parte de mîncare subvenționată și de călătorii gratuite cu autobuzul, ce pretenții va avea tînărul la angajare este lesne de bănuit. La 3.000 de lei pe lună, să spunem, tînărul învățat cu binele va strîmba din nas. Și cine își permite să-i dea un 4.000 de lei pe lună, pentru ca acesta să fie oarecum mulțumit, în condițiile nu are experiență și nici nu este sigur că se va descurca? Poate o instituție bugetară? Nici acolo, fiindcă pentru debutanți și la instituțiile publice salariile sînt mici.

Este nevoie de burse sociale și de burse de merit, însă să dai burse atît de generoase și la atît de multă lume este prea mult. Universitatea suceveană îi învață rău pe studenți, pentru că-i obișnuiește cu binele, cu prea binele. Oferind atît de multe burse generoase, universitatea nu face decît să distorsioneze piața muncii și să pună într-o situație dificilă firmele private, care abia își tîrîie zilele din cauză că n-au bani, dar și fiindcă nu au cu cine să lucreze. Firmele alea private care alimentează inclusiv bugetul Educației, din care se înfruptă și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava.