Specialiști în tabere

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a fost ghid pentru un grup de diplomați care a vizitat Siretul: ”Domnule diplomat, vă așteptăm la vară să stați mai mult pe la noi, în frumoasa Bucovină. Am fost noi capabili să construim tabere de refugiați și credeți că nu ne-om pricepe să organizăm și o tabără de diplomați? Mai avem niște corturi de la domnul Arafat care zac neofolosite”.