Cheltuieli decontate

Subprefecții Cristian Șologon și Florin Sinescu, la o discuție cu reprezentanții Asociației de Ajutor AMURTEL, care are un program de sprijinire a organizațiilor neguvernamentale care activează în PTF Siret: ”Cafeaua și apa sînt din partea casei. Dumneavoastră din partea cui spuneți că sînteți, ca să putem să decontăm cheltuielile cu serveala”.