Sînt ţăran de la Marginea

Aurel OlăreanDe Ziua Bucovinei, primarul PDL al Rădăuţilor, Aurel Olărean, a organizat un eveniment la statuia lui Iancu Flondor, care a fost proaspăt văruită: „Dragi concetăţeni, vă rog să nu vă grăbiţi să ziceţi că se cunoaşte că sînt ţăran de la Marginea. De fapt, eu nu vreau să mai aud spunîndu-se că nu sînt în stare nici măcar să văruiesc atîtea statui cîte au făcut înaintaşii noştri”.