Centrul pentru Îngroparea Tradiţiilor Bucovinene

Cătălin Nechiforreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, are datoria să dea viaţă unei clădiri făcute şi cu fonduri europene, care zace nefolosită. Mîndreţe de clădire construită cu 8,3 milioane de lei peste drum de Poliţia Municipiului Suceava zace nefolosită. Clădirea în care ar trebui să funcţioneze Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene este mereu închisă din lipsă de personal şi de activitate, dar şi din cauză că Primăria Suceava nu vrea să colaboreze cu Consiliul Judeţean, cu toate că ambele instituţii au contribuit cu bani la realizarea acesteia. Primăria cu 3,85 milioane, iar Consiliul Judeţean cu 1,28 milioane de lei. Contribuţia Uniunii Europene a fost de 3,17 milioane de lei. Dacă vreun turist vrea să viziteze impunătoarea clădire nu poate, fiindcă aceasta este permanent închisă, cu toate că scopul pentru care a fost construită este tocmai potolirea setei de cunoaştere, de autentic şi de frumos a turiştilor care ajung la Suceava. Dar şi a sucevenilor mai mici sau mai mari. Pentru ca turiştii să aibă acces în clădirea în care s-au băgat milioane de lei şi care zace nefolosită, aceştia trebuie să se constituie în grupuri mari şi să anunţe din vreme Primăria Suceava. Astfel, Primăria îşi ia timp pentru a aranja cele cîteva tablouri de pe pereţi şi cele cîteva ouă încondeiate din vitrine, şi pentru a-i chema de-acasă pe meşterii populari pentru a face demonstraţii în faţa musafirilor. Că doar nici un meşter popular nu este nebun să-şi lase gospodăria şi atelierul pentru a sta permanent la Suceava ca să caşte gura pe pereţi. În ăst timp, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean, ţine sute de exponate în depozite şi-i ţine înghesuiţi în nişte birouri strîmte pe specialişti. În aceste condiţii, Viorel Varvaroi, managerul Centrului Cultural „Bucovina”, instituţie de care aparţine Centrul, a scris Consiliului Judeţean şi Primăriei, solicitînd să i se permită să dea viaţă Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene. În adresa 15836/11.09.2013 semnată de domnul Varvaroi se arată: „Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în proiectul construirii şi amenajării Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, care nu dispune de personal de specialitate, considerăm că organizarea de manifestări culturale atît în cadrul celor şapte ateliere (confecţionare măşti, prelucrarea lemnului, ţesături, încondeiat ouă, prelucrarea pielii, ceramică şi pictură icoane), în sala de conferinţe şi în spaţiile de expoziţie, precum şi pentru asigurarea permanenţei centrului de informare culturală şi turistică, este necesară o implicare directă şi continuă a Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale – prin specialiştii săi. În acest sens, propunem Consiliului Judeţean Suceava şi Primăriei Municipiului Suceava, în calitate de parteneri în implementarea proiectului, să accepte stabilirea pentru fiecare atelier a cîte 1-2 specialişti ai CCPCT care, pe lîngă activitatea curentă să se ocupe de organizarea de acţiuni demonstrative cu meşterii populari (cel puţin două pe lună), în scopul popularizării meşteşugurilor tradiţionale în rîndul tinerilor şi turiştilor. De asemenea, să organizeze expoziţii permanente în fiecare atelier cu produse specifice, ateliere care să fie deschise zilnic, de luni pînă vineri”. Consiliului Judeţean este de acord cu solicitarea Centrului Cultural „Bucovina”, însă Primăria Suceava a respins cererea, pentru că „sîntem obligaţi să păstrăm destinaţia tuturor spaţiilor construite în cadrul clădirii Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea investiţiei, respectiv 17.12.2017. Nerespectarea acestei condiţii poate conduce la returnarea integrală a fondurilor nerambursabile în valoare de 2.754.670,50 RON. (…) „destinaţia acestor spaţii este de ateliere meşteşugăreşti, respectiv: atelier de confecţionare măşti, atelier de lucru în lemn, atelier ţesături, atelier încondeiere ouă, atelier pielărie, atelier ceramică, atelier pictură icoane şi că spaţiile nu pot fi folosite pentru altă destinaţie (ex: birouri)”. Însă, aşa cum spuneam, Consiliul Judeţean şi Primăria Suceava au fost parteneri în construirea clădirii care acum zace nefolosită. Mai mult, pentru a obţine finanţarea proiectului, specialiştii Primăriei Suceava au folosit drept argument existenţa la Suceava a Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care „este o instituţie profesionistă de specialitate, avînd drept obiect de activitate cunoaşterea, promovarea şi păstrarea tradiţiilor şi valorilor culturale populare”. Este de datoria preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, să intervină pentru a da viaţă Centrului pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene. Dacă nu reuşeşte acest lucru, atunci ar trebui să fie informată Comisia Europeană că la Suceava cineva şi-a bătut joc de banii Uniunii Europene şi ar trebui ca sumele cheltuite pentru clădirea care zace nefolosită să fie recuperate.