Un inginer silvic mai puțin, un jurnalist și un scriitor cu mai mult timp

Despre Cezar Straton, criticul literar Alex Ștefănescu, care chiar e un spirit critic, a scris în urmă cu cîțiva ani: ”Cezar Straton este un scriitor talentat, inventiv şi experimentat, care transformă în literatură totul, de la realitatea de fiecare zi şi pînă la informaţiile ştiinţifice. Cărţile sale şi, în special, originalul, caleidoscopicul volum <Ecologia iubirii>, constituie un spectacol de fervoare literară şi expresivitate. Un asemenea spirit enciclopedic mai şi scrie bine, cu o frază sintetică, decis-elegantă, uşor ironică. Cezar Straton este un scriitor din naştere, nu încearcă să devină scriitor, ca atîţia alţii. Îl recomand cu căldură pentru a fi primit în rîndul membrilor Uniunii Scriitorilor din România”.

Cînd Alex Ștefănescu a așternut aceste rînduri despre Cezar, tu ce poți să mai spui despre el? Poți doar să te apuci să te uiți prin CV-ul său, pentru a face o scurtă selecție. Cezar Straton s-a născut pe 16 octombrie 1957, în municipiul Suceava. Cel care este îndrăgostit iremediabil de cartierul Ițcani a absolvit Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii din Braşov în 1981 și a urmat cursuri postuniversitare la Institutul European de Ecologie din Metz. S-a implicat alături de pictorul Radu Bercea în acţiunea ”Arbori din pădurile Sucevei în Brazilia”. Astfel, fagi, stejari şi pini din pădurile Bucovinei au fost plantaţi tocmai în parcuri din Rio Negro. Este laureat a numeroase festivaluri și concursuri. Cărțile sale au fost premiate de Fundaţia Culturală a Bucovinei, Societatea Scriitorilor din Bucovina, Uniunea Scriitorilor din România și Asociația Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism din România (AJTR). A primit diploma Prof. Marin Drăcea Clasa I pentru merite deosebite în activitatea silvică, diplomă acordată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, președinte al Filialei ”Bucovina” a Asociației Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism din România – AJTR, membru al Cenaclului Transfrontalier Cernăuţi-Suceava ”Maşina cu Poeţi” și vicepreședinte al Societății Scriitorilor din Bucovina. După 1990, Cezar a scris pentru o vreme pentru ”Tineretul liber”, un ziar de mare tiraj, care era urmașul ”Scînteii tineretului”. Și Jupânu` s-a bucurat să-l aibă printre colaboratori pentru un timp. Cezar mai scrie și astăzi, dar pentru alte publicații.

În redacție s-a auzit că, nu de mult, Cezar Straton s-a pensionat de la Direcția Silvică Suceava, după o lungă și intensă perioadă de activitate. Direcția Silvică Suceava a pierdut un inginer silvic care a lucrat și pentru ca imaginea instituției să fie cît mai bună, iar Cezar a cîștigat mai mult timp pentru a scrie articole și cărți.

Jupânu`