Vorbele care ar trebui să-i doară

În încercarea de a apăra paturile din Spitalul Judeţean Suceava, managerul Vasile Rîmbu a devenit avocatul medicilor de familie

Vorbele care ar trebui să-i doară

„Medicii de familie au fost lăsaţi pe dinafară la majorările oferite medicilor din spitale/ambulatorii publice şi astfel venitul net al medicilor din spitale a ajuns să fie mai mare decît factura emisă de un cabinet de medicină de familie, în condiţiile în care din acest venit cabinetul trebuie să mai suporte impozite, salariul asistentei, cheltuieli de funcţionare, consumabile, utilităţi, IT şi comunicaţii, deplasări la domiciliu etc. (…) Medicii de familie nu sînt motivaţi financiar să consulte şi să rezolve mai multe cazuri deoarece au o limitare de cinci ore pe zi şi patru consultaţii/oră, limitare la finanţare absurdă şi nemaiîntîlnită în alte ţări europene. De asemenea, există multe limitări neavenite privind competenţele medicului de familie în ceea ce priveşte prescripţiile medicale, pacienţii fiind puşi pe drumuri în mod inutil, aglomerîndu-se cabinetele de specialitate”.

Nu, aceste vorbe care ar trebui să-i doară pe cei de la Ministerul Sănătăţii nu au fost spuse de un medic de familie, ci îi aparţin managerului Spitalului Judeţean Suceava, Vasile Rîmbu, care astfel s-a înscris pe lista scurtă a celor care ar putea să-i reprezinte cu succes pe medicii de familie în faţa autorităţilor care-i ignoră cu desăvîrşire. Aceste vorbe care ar trebui să-i doară pe cei de la Bucureşti au fost trecute în memoriul pe care domnul Rîmbu l-a trimis la Ministerul Sănătăţii şi în care explică faptul că ar fi o catastrofă să reducă numărul de paturi de la Suceava, în condiţiile în care spitalul este aglomerat din moment ce au fost neglijate serviciile medicale prespitaliceşti.

În ceea ce priveşte serviciile din ambulatoriile de specialitate, Vasile Rîmbu a mai spus un adevăr, şi anume că „finanţarea, deşi s-a îmbunătăţit an de an, în continuare este la nivelul unei tunsori la frizer”.

Dacă ne este permis, îi sugerăm permanent coafatei Sorina Pintea să se haiducească şi să dea atacul la bugetul de stat, ca să urce finanţarea la nivelul unui spălat, unui vopsit şi unui pus părul pe moaţe la coafor.

Sorina Pintea Haiducul   

Fiţi sociabili!