Un om frumos

Vechiul meu prieten, redutabilul jurnalist Mircea Sfichi, ne propune o nouă carte. Mărturisesc că m-a onorat invitaţia autorului de a scris o „predoslovie” la aceste amintiri, crîmpeie din viaţa unui om care s-a construit sub semnul valorilor morale insuflate, încă din fragedă pruncie, de minunaţii săi părinţi: onestitate, sinceritate, modestie, discreţie. Şi o neostoită dorinţă de a cunoaşte, a descoperi oameni şi locuri, de a se îmbogăţi sufleteşte.

Toate aceste calităţi se regăsesc şi în scrisul lui Mircea Sfichi, oglindă fidelă a inimii acestui veşnic adolescent, ce nu oboseşte să desluşească şi să înţeleagă „corola de lumini a lumii” şi să ne dăruiască şi nouă rodul mirării şi încîntării lui în faţa frumuseţii vieţii. Mircea Sfichi a fost de cînd îl ştiu un om  frumos. Nu doar un bărbat chipeş, elegant fără ostentaţie, semn al respectului implicit faţă de ceilalţi. Ci şi un conviv plăcut, un prieten de nădejde, un reporter din acea stirpe azi tot mai rară, pentru care important nu e senzaţionalul facil, efectul, ci adevărul şi înţelesul profund pe care ni le dezvăluie oamenii, faptele, locurile. Prezentate mereu cu multă înţelegere, modestie şi lipsă de emfază. Eu aş spune, o neostoită tandreţe. Însuşiri, daruri accesibile doar acelor oameni care nu şi-au uitat şi nici renegat rădăcinile, copilăria, anii de formare şi de împlinire ca om şi ca jurnalist.

Paginile scrise de Mircea te îmbie la citit, te încîntă şi te incită la descoperire şi reverie, indiferent dacă povestirile sale invocă oameni speciali ori destine obişnuite (deşi nici un destin omenesc nu este banal), ori te poartă peste mări şi ţări, pe meleaguri îndepărtate sau exotice. Şi, cum spuneam, explicaţia este la îndemînă: băiatul plecat din Zvoriştea să-şi împlinească viaţa nu vrea să epateze, să impresioneze, să dea sentinţe. Rîndurile sale impun un crez de viaţă esenţial, pe care îl sintetiza bine titlul unui film celebru: La vita e bella! Paginile acestei cărţi sînt tot atîtea dovezi ale dăruirii. Sînt convins că le veţi parcurge – ca şi mine – cu încîntare.

 

Suceava, la 6 decembrie 2014        

 

Cezar Straton

 

P.S. Textul de mai sus reprezintă prefaţa la cartea „Prin vîltoarea timpului”, care a fost lansată de curînd.    

Mircea Sfichi şi Cezar Straton

 

Fiţi sociabili!