#Şîtu, Decebal?

Ştefan Mandachi, la Cumpărătura, alături de susţinătorii săi veniţi de departe, unii chiar din vremuri de demult: „ « #Şîtu, Decebal per Scorilo? ». « #Şîeu, Ştefane! Şî sî nu uiţi, că autostrada nu-i a ta, nici a urmaşilor noştri, ci a urmaşilor urmaşilor noştri în veacul vecilor amin»”

Fiţi sociabili!