Sculptorul Virgil Scripcariu

Un artist născut în urmă cu 44 de ani la Vatra Dornei s-a întors la Suceava, dar nu a venit cu mîna goală, ci cu o sculptură foarte reuşită, care-l înfăţişează pe unul dintre oamenii care au scris cu adevărat istorie, unul dintre artizanii Unirii Bucovinei cu Ţara, Iancu Flondor. La dezvelirea bustului amplasat peste drum de Palatul Administrativ, sculptorul Virgil Scripcariu a afirmat: „Încerc și eu un sentiment de recuperare identitară cumva, plecat fiind de mult din Suceava. Mulțumesc că mi s-a dat ocazia de a oferi orașului un gest artistic. Mă bucur de această relație, de încrederea pe care oficialitățile de aici mi-au acordat-o”.

Cel care a făcut pentru Suceava un bust atît de frumos şi-a adus aminte că a copilărit la Măriţeia Mică, deci există un al doilea element care-l leagă de această zonă, pe care, iată, nu a uitat-o. Despre Virgil Scripcariu, care, printre altele, este autorul cunoscutei şi apreciatei sculpturi „Maternitate”, de pe strada Arthur Verona din Bucureşti, universitara Ruxandra Demetrescu, director de departament în cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, a spus la un moment dat: „Artistul rezumă multiplele forme posibile de apariţie ale naturii în unicitatea operei de artă. Obiectului – sau personajului – real din natură i se opune o formă plastică cu acelaşi conţinut, ce corespunde capacităţii umane de reprezentare. Arta se defineşte astfel ca o redare totalizantă a naturii, sau, am spune noi, a creației. Este lecția – sau mesajul – pe care ni-l transmite Virgil Scripcariu în ultimele sale lucrări, realizate pentru a ne stîrni uimirea – stupoarea – ca stare a unui altfel de grație – meraviglia”.

După aceste cuvinte, chiar nu mai putem adăuga nimic.

Fiţi sociabili!