Quo vadis …?

„Quo vadis, umanitatea?”, „Quo vadis, multiculturalismul?”, „Quo vadis, trans și posthumanismul?”, „Quo vadis” era pe buzele tuturor, chiar foarte „la modă”, în ultimii ani. O întrebare sinceră, deloc retorică, pe care și-o puneau oameni de toate vîrstele (mai puțin copiii, care nu percep sensul vieții, dar și unii tineri preocupați de dulcele carpe diem), de toate profesiile și din toate mediile sociale, cercetători, scriitori, intelectuali de tot soiul, pe la congrese, simpozioane sau colocvii, propunînd în avalanșă titluri cu aceeași întrebare: „Încotro?”.

Verbul meu este deja la timpul trecut, după cum lesne puteți observa, căci el vorbește despre lucruri, fapte sau oameni de acum cîteva zile. De ieri, totul s-a schimbat, iar noi, dilematicii, am primit Răspunsul… tot ieri.

Am simțit dintr-o dată că umerii îmi sînt mai grei, că o ceață îmi cuprinde gîndurile mai puțin clare și m-am aruncat în bibliotecă, am căutat titluri și autori despre care știam că vor da autoritate trăirilor mele. Camus și La Peste, René Guénon şi Domnia cantității și semnele vremurilor, Robert Kaplan și Răzbunarea geografiei sau Jacques Attali și Scurtă istorie a viitorului, Alvin Toffler şi Şocul viitorului, Jean-Jacques Servan – Schreiber şi Sfidarea mondială … Am deschis cărțile cu înfrigurare și am găsit Răspunsul.

 „Cînd izbucnește un război, oamenii își spun că este o prostie, că nu va dura. Și chiar dacă este o prostie, asta nu-l împiedică să dureze” (Camus).

„… nu e de ajuns să denunți erorile și să le faci să apară așa cum sînt ele însele în mod real; … este şi mai interesant şi mai instructiv să le explici, adică să cauți cum şi de ce s-au produs, căci tot ce există într-un fel oarecare, chiar şi eroarea, își are în mod necesar rațiunea sa de a fi, şi dezordinea însăși trebuie să-şi găsească loc, în cele din urmă, printre elementele ordinii universale” (Guénon).

M-am convins că trăirile mele sînt validate de istorie şi m-am liniștit. Atunci mi-am spus că ieri s-au născut mii de cronicari ce au început deja să scrie și că o nouă literatură s-a născut… de ieri …

Ne resetăm pentru o altă ordine, a calității și nu a cantității, pornind de la acest semn dumnezeiesc. Vom fi mai buni și ne vom iubi mai mult, chiar dacă nu ne vom mai putea îmbrățișa …

Prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu

Coordonatoarea Bibliotecii USV

Fiţi sociabili!