Profeții

Toată lumea a auzit despre profețiile lui Nostradamus, învățatul medieval care ar fi ascuns în ale sale catrene preziceri vizionare despre viitorul omenirii. Misteriosul personaj – despre care unii „protocroniști” înfierbîntați susțin că ar avea rădăcini valahe – și-a criptat viziunile (descifrate cel mai complet de un cercetător român stabilit la Paris), ceea ce lasă loc îndoielilor asupra  valabilității „grilelor” de interpretare propuse de diferiți autori.

Eu nu sînt un adept necondiționat al profețiilor, oricare le-ar fi autorul. Totuși, veți fi de acord că rîndurile ce urmează, referitoare la scrierile unui cavaler templier din secolul XI, au darul de a ne pune cel puţin pe gînduri. Excepțională clarviziune anticipativă? Simple coincidențe? Las fiecărui cititor în parte plăcerea de a decide. Cea mai veche profeție despre prezent – dar și mai clar explicită, nu interpretabilă, precum cea a lui Nostradamus – rămîne cea a cavalerului templier Ioan (Jehan) de Vezelay, cunoscut şi sub numele de Ioan de la Ierusalim. El şi-a redactat viziunile în anii 1.099. Profeţia lui Ioan de la Ierusalim descrie cu o exactitate uimitoare istoria lumii pînă în anul 3.000, iar ceea ce a descris pînă în anul 2000 s-a împlinit, deja, exact. 

Profeţia sa este de fapt o descriere completă şi fidelă nu doar a societăţii în care noi trăim azi (în secolele XX-XXI), ci şi a situaţiei ecologice planetare actuale. El spunea atunci, în anul 1099, adică în urmă cu 914 ani (citez selectiv): „Peste o mie de ani, Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Cristos. Sfîntul Mormînt şi relicvele credinţei lor vor fi în întregime sub paza şi supravegherea evreilor, care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor. Evreii vor umple lumea și o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei, şi oamenii îşi vor pierde credinţa în Isus pe tot Pămîntul. Continente şi lumi la care Herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfîrşit de apă care începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre descoperirea Americii, care pe vremea lui Vezelay nu era cunoscută și care se afla dincolo de Gibraltar, numit în antichitate Coloanele lui Hercule – n.n.). Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede Dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cît Turnul lui Babel pe toată faţa Pămîntului. Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată, tradiția pierdută, credinţa abandonată. Peste o mie de ani de aici încolo toate micile ţări din Europa şi cîteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană –  n.n.). Apoi, războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului. Fiecare oraş va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor deveni fireşti. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte Dumnezei şi se vor crede chiar Dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul acestui drum îl va pîndi prăbuşirea în abis. Oamenii vor cădea în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare şi semeaţă în destrăbălarea ei. Peste o mie de ani femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrînii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi (pornografia, homosexualitatea – n.a.). (…) Dar din pricina acestei destrăbălări și a acestui marasm sîngele va deveni impur, răul se va întinde dintr-un pat în alt pat precum focul de la o casă la altă casă şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine (SIDA – n.n.). Peste o mie de ani peste tot se vor răspîndi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crîncenă va domni între popoare.(…) Peste o mie de ani lumea întreagă va deveni o piaţă în care fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare. Carnea şi munca omului îşi vor avea şi ele preţul lor, ochi de om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăți de carne se vor vinde altora (transplantul de organe – n.n.). Cuvîntul dat, onoarea sau credinţa nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpînul pămîntului, dar pămîntul va fi sterp, apa otrăvită şi putredă, văzduhul va fi dogoritor (bomba atomică, dezastre ecologice – n.n.). Peste o mie de ani viaţa se va scumpi, fiindcă bogăţiile pămîntului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui ca lupul în vizuină. Peste o mie de ani, cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un Dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte (iluminații – n.n.), vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor. Vor face în aşa fel încît orice om, ducînd o viaţă de sclav să se creadă liber şi fericit (Clubul Bildenberg – n.n.). Peste o mie de ani cei săraci şi lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară”. (La Prophetie de Ioan de Ierusalem).

Cezar STRATON

Fiţi sociabili!