Principiul minimului efort

În finalul serialului consacrat modificărilor operate de noul „Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită” (DOOM2), consemnăm – considerîndu-le utile tuturor celor ce vorbesc sau scriu româneşte – cele mai importante, practice, adăugiri incluse în noul tom academic, în comparaţie cu ediţia precedentă, DOOM1.

S-au adăugat circa 2.500 de cuvinte:

         – împrumuturi din latină şi din diverse limbi moderne, (re)intrate în uz, majoritatea din engleză, dar şi din franceză, spaniolă etc., marcate ca angl(icisme), fr(anţuzisme), hisp(anisme) etc.: acquis, advertising, airbag, broker, cool, curriculum, dealer, gay, hacker, item, jacuzzi, macho, trend etc.. O precizare utilă: „Includerea în DOOM2 a unor împrumuturi recente neadaptate, mai ales anglo-americane, nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora. Ea se bazează pe ideea că, dacă folosirea lor nu poate fi împiedicată, iar unele dintre ele ţin de o modă ce poate fi trecătoare, ignorării problemei – care lasă loc greşelilor – îi sînt preferabile înregistrarea formelor corecte din limba de origine şi sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română. Viitorul va decide care dintre aceste cuvinte vor rămîne, asemenea atîtor împrumuturi mai vechi, şi sub ce formă anume, şi care vor dispărea.” (Ioana Vintilă-Rădulescu)

– cuvinte existente în limba română, dar care, din diverse motive, lipseau din DOOM1 (unele intrate în limbă sau devenite uzuale după elaborarea acestuia): – a accesa, acvaplanare, aeroportuar, albnegru, albargintiu, aurolac, a se autoacuza, autocopiativ, blocstart, cronofag, electrocasnic,extra, gastroenterolog, giardia, heliomarin, metaloplastie, neocomunism, neoliberal, policalificare, politolog, preaderare, proamerican, sociocultural, super adj. invar., teleconferinţă, a tracta, ultra adj. invar. etc.; compuse absente din DOOM1: à la, alaltăieridimineaţă, mâinedimineaţă; azimâine ş.a.; derivate de la nume de locuri româneşti (albaiulian, negruvodean), de la nume de state (srilankez) şi alte derivate care pun probleme (shakespearian/ shakespeare-ian) ş.a.; dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu, emisie, frecţie, mental, ocluzie, papua, repertoar ş.a.alături de complet, emisiune, fricţiune, mintal, ocluziune, papuaş, repertoriu; cuvinte provenite din abrevieri: ADN ş.a.

Despărţirea în silabe. Despărţirea la capăt de rînd se poate face în două moduri. Fie bazată pe pronunţare: i-ne-gal, de-zo-biş-nu-it, a-nor-ga-nic. Fie bazată pe structura cuvintelor (cu prefixe): in-e-gal, dez-o-biş-nu-it, an-or-ga-nic.

Variante literare libere. Acest nou statut conferă unor substantive – cu formă unică pînă acum – dreptul de a circula şi de a fi corecte în dublă formă: anteturi/antete, amanete/amaneturi, căpşune/căpşuni, cearşaf/cearceaf, coperte/coperţi, corigent/corijent, filosof/filozof, ferăstrău/fierăstrău, ligheanuri/lighene, niveluri/nivele, pântec/pântece, pieptăn/pieptene, sandvici/sendviş, tobogan/topogan, etc.

Variante verbale libere. Pentru infinitiv: datora/datori, decofeiniza/decafeiniza, frecţiona/fricţiona, incarna/încarna, incorpora/încorpora, pricopsi/procopsi, etc. Pentru indicativ: anticipează/anticipă, biciuieşte/biciuie, biruieşte/biruie, cheltuieşte/cheltuie, chinuieşte/chinuie, destăinuieşte/destăinuie, inventează/inventă, învie/înviază, mântuieşte/mântuie, reanimă/reanimează, se străduieşte/se străduie, etc.

Principiul minimului efort. O tendinţă a uzului actual validează preferinţa vorbitorilor pentru un efort minim de pronunţare. Astfel, DOOM2 renunţă la unele forme lungi în favoarea celor scurte (dăinuie, dezagregă, evaporă, ignoră, secretă, ţuguie, etc.), sau acceptă pe lîngă formele lungi şi pe cele scurte (biciuie/biciuieşte, cheltuie/cheltuieşte, inventă/inventează, şchioapătă/şchiopătează, etc.).

 

 

 

 

 

 

Fiţi sociabili!