ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 14.05.2014, ora 10.00, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea a 2 posturi de maistru silvic la O.S. Dolhasca (1) şi O.S. Adîncata (1). Condiţii de participare: – studii medii tehnice. Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.239/2013 şi va consta în probă scrisă şi interviu. Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, pînă la data de 09.05.2014, ora 14.00, depunînd următoarele documente: cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv; curriculum vitae (model european); diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată); carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; certificat de cazier judiciar; buletin (carte) de identitate (copie); adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă; recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral. Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.  

La Vereşti ca la Bucureşti

Liderul Organizaţiei Municipale Suceava a PDL, deputatul Ioan Balan, este nemulţumit că din cauza Guvernului PSD, „un restaurant, indiferent dacă e în centrul Capitalei sau în Vereşti, are acelaşi impozit”. Dar, acest lucru vine să-i facă mîndri pe proprietarii cîrşmelor din Vereşti, care se vor simţi şi ca ei ca nişte patroni de restaurant din centrul Bucureştiului.  VerEşti ceea ce bei

La lipit afişe, înainte, marş!

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PDL, deputatul Ioan Balan, şi-a adus aminte că Victor Ponta şi PSD au promis înfiinţarea a un milion de locuri de muncă, dar că pînă la fapte mai e cale lungă: „După ce şi-au angajat clientela politică, din milionul promis mai au de înfiinţat vreo 970.000 de locuri de muncă”. Singura metodă prin care domnul Ponta ar putea fi obligat să se ţină de cuvînt ar fi ca 970.000 de români fără serviciu să se înscrie în PSD şi să se-apuce de făcut cafele şi de lipit afişe.   MilIon Iliescu