Luptăm pentru pace!

Dacă a existat vreo vorbă care să depăşească limita cretinismului absolut, atunci asta e formula inventată de comunişti, cea cu care se încheia obligatoriu oricare cerere (pentru o adeverinţă, pentru o zi liberă, pentru orice rahat), precedînd semnătura solicitantului: „Trăiască lupta pentru pace!”.

Dezertorilor,

E un mare adevăr acela că în momente de cumpănă pentru ţară şi popor se vede care-i om şi care nu-i, în care sălăşluieşte un brav erou şi în care zace un trădător ordinar cam aşa, ca voi. Ăstea-s momentele în care, după cum zice vorba sfîntă din popor, se alege grîul de neghină.

Istoricul cu trei „pepite aurifere”

Larry L. Watts este un remarcabil istoric american al… României. Acest enunţ searbăd, mai anost decît o rezoluţie a CC al PCR , ascunde un paradox şi are un tîlc pe care îl vom desluşi mai jos. El reiese din talentul şi ambiţia fertilă a acestui bărbat tânăr, deschis dialogului, de a pune solide temelii unei construcţii, unei necesităţi salutare: restituirea adevăratei istorii a României.