Oameni şi arbori

Voi începe aceste rînduri prilejuite de invitaţia adresată sucevenilor de a participa alături de slujitorii pădurii la acţiunile din cadrul „Lunii Plantării Arborilor” (15 martie – 15 aprilie), cu afirmarea simpatiei pe care silvicultorii o poartă Jupânului. O publicaţie care, operînd cu talent, cu umor și, mai ales, cu obiectivitate politică, și folosind inteligent cuvîntul, armele salutare ale ironiei, a înţeles să apere valorile adevărate, perene întruchipate la noi inclusiv de codrii Bucovinei. Și să demaşte, mereu, documentat şi consecvent, lăcomia funciară, impostura din domeniul silvic, tentativele de înavuțire… chiar cele mascate sub cele mai nobile intenţii.

Este, de fapt, un mod de a-i îndemna pe concetăţenii noştri să planteze cel puţin un arbore, o floare, să-şi împrospăteze, de primăvară, casa, ograda ori grădina, să-şi încarce mintea şi sufletul cu gînduri şi fapte bune. Este esenţa dorinţei noastre de a sădi în sufletul oamenilor acele necesare sentimente de respect faţă de natură, de viu, de munca altuia – inclusiv față de averea Statului Român, care n-ar mai trebui risipită, pulverizată – premisă a acelei purificări spirituale, atît de necesare în aceste vremuri încrîncenate şi egoiste.

Dacă nu voi detalia aici dimensiunea acestei implicări totale a silvicultorilor, a eforturilor în plan organizatoric, financiar şi uman, pe care noi, slujitorii pădurii sucevene, le depunem permanent, este doar pentru că nu vreau să fiu acuzat de lipsă de modestie. Și să mă trezesc, în consecinţă, că port, la pălăria mea verde, de „feşter”, insigna de Jupân de Pardon. Glumesc, evident, din simpatie pentru gazeta dumneavoastră. Respectul de care se bucură Direcția Silvică suceveană în rîndul tuturor colegilor din R.N.P. – Romsilva, bazat pe rezultatele meritorii obținute an de an, este rodul muncii și profesionalismului recunoscut al întregului corp silvic din județul nostru. Iar lucrările din campania de primăvară sînt doar o parte a unei munci complexe și responsabile, desfășurată cu dăruire și consecvență de-a lungul întregului an.

În încheiere, o constatare optimistă, în consonanță cu simbolurile asociate primăverii: este azi unanim recunoscut că viitorul şi bunăstarea socială nu pot fi nici măcar imaginate în lipsa unor masive verzi întinse, sănătoase, productive. Din aceste considerente, în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată „Ziua Internaţională a Pădurilor”, context în care toate statele membre sînt invitate la acţiuni pentru prezentarea şi promovarea, în context naţional, a unor activităţi concrete privind starea şi gestionarea durabilă a pădurilor. Corpul silvic sucevean este pe deplin angajat în realizarea acestui salutar deziderat.

Ing. Sorin Ciobanu

Director al Direcţiei Silvice Suceava

P.S. Direcţia Silvică Suceava va planta în campania de împăduriri din primăvara anului 2020 un număr total de 5,9 milioane puieţi, regenerînd o suprafaţă totală de 2.040 ha, din care 880 ha regenerări şi 1.160 ha împăduriri integrale.

Campania de împăduriri din această primăvară se va desfăşura în cadrul proiectului „O pădure cît o țară”, inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și derulat sub înaltul patronaj al Președinției României.

În fondul forestier de stat programul pentru lucrările de regenerare a pădurilor în primăvara anului 2020 este în suprafaţă de 1.850 ha, din care regenerări naturale 860 ha şi împăduriri integrale 990 ha.

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări se vor efectua lucrări de completări curente pe suprafaţa de 173 ha.

Cele mai mari suprafețe din fondul forestier de stat de regenerări naturale sînt la următoarele ocoale silvice: Mălini 128 ha, Stulpicani 101 ha, Marginea 97 ha, Dolhasca 78 ha şi Iacobeni 78 ha.

Suprafețele cele mai mari cu regenerări artificiale sînt programate a se executa la ocoalele silvice Broșteni – 281 ha, Cîrlibaba – 129 ha, Iacobeni – 75 ha, Stulpicani – 61 ha, Crucea – 46 ha, Marginea – 39 ha.

În fond forestier administrat cu contracte, Direcţia Silvică Suceava va executa lucrări de regenerare pe suprafaţa de 80 ha împăduriri și 20 ha regenerări naturale.

În fondul forestier privat administrat în anul 2020 se vor executa lucrări de completări în suprafață de 18 ha. În fondul forestier ce aparține persoanelor fizice cu contract de servicii silvice, în primăvara anului curent sînt programate a se executa lucrări de regenerare pe o suprafață de 90 ha.

În ceea ce privește suprafețele regenerate în ultimii şapte ani situația se prezintă astfel:

– în fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvică Suceava suprafața regenerată este de 11.930 ha, din care 5.162 ha regenerări naturale și 6.768 ha împăduriri, plantîndu-se 36 de milioane de puieți;

– în fondul forestier privat administrat cu contracte de Direcția Silvică Suceava suprafața regenerată este de 1.335 ha, din care 216 ha regenerări naturale și 1.119 ha împăduriri, plantîndu-se un număr de 4,5 milioane puieți;

– în fondul forestier ce aparține persoanelor fizice cu contracte silvice suprafața regenerată este de 1.287 ha, din care 221 ha regenerări naturale și 1.066 ha împăduriri, plantîndu-se 3,8 milioane de puieți.

Fiţi sociabili!