Mădălina IUGA

La evenimentul dedicat împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea USV, rectorul Valentin Popa le-a înmînat distincția Doctorandul anului 2019 studentei doctorand Monica Laura Zlati, domeniul Contabilitate, coordonator prof. univ. dr. Veronica Grosu, și studentei doctorand Mădălina Ungureanu-Iuga, domeniul Ingineria Produselor Alimentare, coordonator prof. univ. dr. Silvia Mironeasa.

Ia să vedem care este motivaţia acordării acestei distincţii în cazul Mădălinei: „Se acordă Premiul « Doctorandul Anului » din cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești doctorandei Mădălina IUGA, pentru contribuțiile științifice aduse la studiul efectelor adaosului de subproduse din vinificație și tratamentului hidrotermic asupra componentelor din făină. A obținut un punctaj total de 819 puncte pentru rezultatele activității de cercetare din anul 2019, valoare ce depășește de patru ori standardul minimal pentru asistent universitar și de două ori standardul pentru șef lucrări pentru o perioadă de 5 ani! Subliniem colaborarea științifică dezvoltată cu cea mai performantă universitate din Mexic, unde a și efectuat un stagiu de trei luni pentru realizarea de cercetări ale temei de doctorat în cazul produsului tradițional mexican (tortilla), precum și implicarea în alte două proiecte de cercetare cîștigate prin competiție națională. Dintre lucrările publicate remarcăm articolele publicate în calitate de prim autor în revista « Critical Reviews in Food Science and Nutrition », aflată pe locul IV în lume în domeniul Științei și Tehnologiei Alimentare, cu un factor de impact de 6,704, și în revista « Foods », aflată în prima treime a clasamentului internațional din același domeniu, cu un factor de impact de 3,011”.

Sună bine de tot. Felicitări, Mădălina, felicitări, Monica!

Fiţi sociabili!