Limba oficială este limba de lemn

Vorbe, vorbe… Înţelepte şi adevărate. Ori doar scăpate aiurea pe goarna rostirii înaintea necesarei consultării, de către grăitori, a minţii şi bunului simţ. Perle de gîndire reale alăturate unor ziceri glumeţ atribuite de autor unor persoane contemporane. Nutresc mai departe convingerea că acest amalgam ludic şi binevoitor este folositor spiritului nostru. Şi convingerea că acest cocteil vă va fi pe plac.

„Dumnezeu iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea”. (N. Steinhard). „Ideologiile ne separă. Visele şi speranţele ne unesc”. (Eugen Ionescu) „Nu aş muri pentru credinţele mele, întrucît s-ar putea să mă înşel”. (Bertrand Russell). „Nu am încredere în oamenii care nu sînt gurmanzi”. (Gina Gershon, actriţă americană). Nici eu în bărbaţii care nu pun picătură de alcool în gură, deşi nu-s bolnavi. „Toate generalizările sînt false, inclusiv aceasta”. (Mark Twain). „Este uimitor cît de completă şi răspîndită este iluzia că frumuseţea înseamnă bunătate”. (Lev Tolstoi). „Motivul pentru care oamenii sînt nefericiţi este că văd trecutul mai bun decît a fost, prezentul mai rău decît este şi viitorul mai încurcat decît va fi”. (Marcel Pagnol – citat drept eternă scuză în favoarea lor de către toţi conducătorii României postdecembriste). „Dragostea fără indiscreţie şi ceartă nu este dragoste”. (Thomas Hardy, invocat de aliaţii oricărei coaliţii politice valahe). „Viitorul devine tot mai evident o copie palidă a trecutului”. (Un pensionar român). „ A afirma că femeile sînt minunate, iar sexul e ceva oribil, înseamnă a rosti două lucruri contrarii despre acelaşi lucru”. (Bill Clinton, la audieri) „Un bărbat încornorat de o femeie urîtă este mai încornorat ca alţii”. (A. Birabeau). „Adriana riscă să ajungă o a doua Elodie.” (Mihai, vremelnicul iubit al Bahmuţencei cea etern re-măritabilă. Ori… reciclabilă, dacă mă gîndesc la afacerea lui Prigoană). „Frumosule, chiparosule, dă-mi şi mie un ban, trăi-ţi-ar famelia! Că am şi eu Oţil mic de crescut, n-am ce-i da de haleală şi nu vreau să-i mai dea ţîţă toate panaramele alea din emisiune”. (Mihaela Rădulescu – fostă Ţiganu – apud „Caţavencu”). „Dreptul la învăţătură este asigurat prin libertatea de a copia la Bac şi de a plagia. Dreptul la şomaj nu poate fi îngrădit. Cei care înfiinţează locuri de muncă vor fi persecutaţi sever, în condiţiile legii. În România, limba oficială este limba de lemn. Averea dobîndită ilicit nu poate fi confiscată”. (Propuneri de revizuire a Constituţiei înaintate de Alex Ştefănescu). „Muierile noastre cele proaste sînt stăpînite de fudulie, milioniste, căci toată marfa şi rochiile împiestriţate şi cu toate felurile de panglice să ia pe răboj, pînă începe bărbatul sau liubovul muierii a-ş pune moşiile la mezat, că ele-s stăpînite groaznic de lux. Mai bucuroase sînt acasă să le moară copiii de foame, decît să iasă la plimbare fără de a avea pe rochie alte o sută de bucăţele în felurimi cusute, carele este o îndoită cheltuială.” (Constantin Golescu). „Autosuficienţa, interesul propriu şi, pe alocuri, chiar prostia, guvernează România”. (Elena Udrea, uitînd, se pare (?), că şi dumneaei a fost la guvernare). Testament inedit, sincer. Recomandabil – mai ales – pentru „rotativii” guvernanţi români: „Fiind în deplinătatea facultăţilor mintale, înainte de moarte – respectiv schimbare din funcţie – am cheltuit toată averea. Cer, aşadar, iertare tuturor potenţialilor moştenitori dezamăgiţi”. „S-au zidit fără îndoială multe palate în Bucureşti, s-a înmulţit numărul acelora care trăiesc numai în capitală sau numai în străinătate; ţara munceşte înzecit pentru a întreţine absenteismul şi luxul, precum şi pătura numeroasă de oameni care şi-au făcut din politică o profesie lucrativă”. (M. Eminescu). „Multe stele sînt pe cer/ Care toate-n ziuă pier,/ Şi mai mari şi luminoase,/ Nu-s ca mîndra de frumoase,/ C-aşa merge de frumos/ Gîndeşti că scrie pe jos”. Text inedit cules de O. Densuşianu în 1910. Superb! „Cînd vedem dar pe „patrioţi” cumulînd cîte 5-6 însărcinări publice asupra lor, putem fi de mai înainte siguri că nu-şi îndeplinesc nici una cum se cade”. (M. Eminescu).

 

 

 

 

 

 

Fiţi sociabili!