Ghid de supraviețuire sufletească

Vreau să vă recomand o carte de suflet. Precum Biblia. Asemeni Sfintei Cărți, ea vorbește despre suflet. Despre luminile și umbrele sufletului. Acesta este chiar titlul. O carte actuală. Pentru a ieși întregi la trup, minte şi suflet după acest arest la domiciliu planetar, avem nevoie, mai mult ca oricînd, de „Luminile și umbrele sufletului” lui Petru Creția. Sînt 34 de eseuri care tratează tot atîtea teme simple și deopotrivă grele, comode și incomode… ca viața.

Autorul scrie pentru cei fără nume, scrie despre demnitate, ticăloşi, tiranii mărunţi, cinste, vrednicie, cuviinţă, prostie, mediocritate, prejudecăţi, dreptate, adevăr, calomnie, intoleranţă, blîndeţe, răbdare, încredere, dezamăgire, suferinţă zadarnică, văicăreală, curaj, speranţă, tristeţe, bucurie, sărbătoare, plăcere, superficialitate, nepăsare, homo valachicus, falsa conştiinţă, vorba fără de rost, cuvîntul dat şi credinţă, și încheie cu două gînduri despre binele şi răul din lume.

Este o radiografie a subiectelor care frămîntă viața unui om. Un catalog de stări, angoase și feerii ale condiției umane. Nimic exagerat, nimic patetic, nici un formalism estetic la Petru Creția. Nu sînt lecții sau discursuri academice. Aerul pompos și accentele de superioritate i-au lipsit lui Petru Creția de-a lungul întregii sale vieți.

Sper să nu greșesc prea mult dacă afirm că acest volum este abecedarul unei vieți simple și curate. Pe care a trăit-o autorul și la care subscriu și simplii săi cititori anonimi. Iar în presiunea solitudinii la care am fost condamnați în această perioadă, cartea aceasta devine un ghid de supraviețuire sufletească. Regretatul filosof, eseist, poet şi eminescolog reușește performanța întîlnită la Platon (cel pe care l-a tălmăcit atît de bine în limba română, împreună cu Constantin Noica), aceea de a fi pe înțelesul oricărui om. Ca cititor este imposibil să nu îți regăsești stări și întrebări, trăiri și frustrări asemănătoare celor despre care face vorbire autorul. Făceam la început o asemănare cu Biblia, nu pentru că a tradus-o strălucit Petru Creția, ci pentru că majoritatea eseurilor sînt citabile, găsești idei și notații pe care vrei să le iei cu tine, să le reții, să le pătrunzi mai bine, să le împarți cu prietenii. Unii își vor umple wall-ul pe Facebook după ce o vor citi. Chiar de la început, autorul își descrie cartea spunînd, printre altele: „Cartea aceasta nu vrea să fie altceva decît o călăuză către adevărul despre noi înşine, pe un drum la fel de greu de desluşit ca acela din Călăuza lui Tarkovski. Dar nu de negăsit. Omul este o fiinţă complicată şi ambiguă, dar nu indescifrabilă. Destul de chinuită şi de vulnerabilă, dar nu damnată. Iar sufletul său este în stare să compenseze urîţeniile şi josniciile naturii sale cu neverosimile biruinţe şi elevaţii”.

Menționez că volumul „Luminile și umbrele sufletului”, cunoscut și sub titlul de „Eseuri morale”, a apărut în mai multe ediții: în 1995 la Editura Univers Enciclopedic, apoi la Editura Humanitas, într-o serie de autor, în 2011 și, cu cel de-al doilea titlu, la Editura Muzeul Literaturii Române. O puteți cumpăra și în format electronic de la Editura Libris sau Humanitas, cît și de pe Google Play Books.

Geo Alupoae

Critic de teatru

Impresar la Teatrul „Matei Vişniec” Suceava

Fiţi sociabili!