Directive (II)

Continuăm prezentarea selectivă – după revista Asociației Foștilor Deținuți Politici, „Memoria”, nr. 8 – a unui document prea puțin cunoscut, dar strict autentic, conținînd directivele NKVD pentru țările din așa-numitul „lagăr socialist”. A fost emis la 2 iunie 1947 și găsit  nu demult în Polonia (varianta pe care v-o prezentăm). Probabil că exista cîte o variantă pentru fiecare țară „frățească” ocupată de Armata Roșie. Documentul respectiv referitor la România nu a fost dat încă publicității.  Cei mai în vîrstă vor identifica, desigur, similitudini practici, criterii și metode de „control social”, practicate și la noi de către P.M.R (ulterior P.C.R.), ajutat din umbră de „cooperativa ochiul și timpanul”,  mai ales în anii comunismului românesc timpuriu (deceniile V și VI ale secolului trecut).

14. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu au obiceiul de a comenta sarcinile pe care le primesc.

15. În legătură cu activitatea băștinașilor care sînt purtători ai unor funcții de partid, de stat și administrative, trebuie create asemenea condiții ca aceștia să poată fi compromiși, la nevoie, în fața angajaților, astfel încît să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.

16. În cazul fiecărei acțiuni armate și cu ocazia tragerilor, cantitatea muniției va fi controlată permanent și cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

17. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată.

18. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioadă mai lungă a  rudelor ce trăiesc la țară, a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

19. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel de materii prime și utilaje inferioare și depășite care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decît prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

20. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului.

21. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cîntecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare.

22. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii de valoare, care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, avînd un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferențele dintre materii, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greaca veche, a filosofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei și pe lupta poporului asuprit.

23. Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclusiv rușii, îndeosebi nemții) și care să popularizeze lupta pentru socialism.

24. Se va da o atenție deosebită construcției și reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor de legătură, indiferent cît de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie de o intervenție armată, locul rezistenței sau al concentrării forțelor reacționare să fie accesibil din toate părțile.

25. Trebuie ca reprezentanții opoziției să fie închiși. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează trebuie compromiși prin campanii de denigrare. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați fizic prin așa-numite „întîmplări neprevăzute”, discrete, sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ținute sub acuzația de „înaltă trădare”.

26. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească; condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat, în secret; nu va avea loc reluarea procesului.

27. Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rînd din cadrul armatei, ministerelor, cadrelor didactice) care sînt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, U.R.S.S., industrializării. E o acțiune ce atrage atenția maselor populare.

28. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale.

 

 

 

 

Fiţi sociabili!