Directive (I)

Cititorii noștri mai vîrstnici vor regăsi citind „directivele secrete” ce urmează, amintiri și similitudini din copilăria și adolescența lor trăită în comunism în ceea ce privește școala, selecția valorilor, promovarea în diferite funcții, turnătoria „colegială”, rolul „decorativ” al sindicatelor, etc. Documentul alăturat este strict autentic, el conținînd directivele NKVD pentru țările din așa-numitul „lagăr socialist”. A fost emis pe 2 iunie 1947. A fost găsit în Polonia (varianta pe care v-o prezentăm), probabil existînd cîte o variantă pentru fiecare țară „frățească” ocupată de Armata Roșie. Documentul respectiv referitor la România nu a fost dat încă publicității.

Reproducem – selectiv – după revista „Memoria” nr. 8.  1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor noastre a autohtonilor contactați de noi ca informatori. Întîlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întîlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informațiile sînt preluate de către ambasadă, prin organele serviciilor speciale.

2. Se va urmări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldați să stabilească relații cu femei din rîndul băștinașelor.

3. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, avînd grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care sînt sub controlul serviciilor noastre secrete.

4. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizații locale în sus, în poziții de conducere se vor promova doar oameni aprobați de serviciile noastre speciale.

5. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congrese să nu-și poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în față. (…) Inițiativele particulare trebuie eliminate cu desăvîrșire.

6. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

7. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere (documentul  similar găsit în Cehoslovacia adăuga: mai puțin cadrele de conducere alese pe baza lealității față de regimul socialist).

8. În toate organele de guvernămînt, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea organelor administrative locale.

9. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietății asupra pămîntului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului.

10. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Dacă nici așa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

11. Sindicatele din uzine nu pot exercita nici o influență asupra activității. Ele pot lucra doar la punerea în practică a hotărîrilor și atît.

12. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere și decizii ale conducerii politice.

13. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenție, cît de mică, trebuie înregistrată cu consecvență la centru. Este permisă doar realizarea acelor invenții care cu aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, paralel cu aceasta, scăderea producției și a extragerii de materii prime. Dacă o invenție a devenit cunoscută, trebuie organizată vînzarea acesteia în străinătate pe valută vest, pe motiv că e prea costisitoare în țară. Documentele cuprinzînd datele cu privire la valoarea și descrierea invenției nu se publică. Toate datele și documentele privitoare la valoarea și descrierea amănunțită a invenției vor intra în posesia noastră. (Va urma).

 

 

Fiţi sociabili!