Cumătră dragă,

Acuma că s-o înscris toată suflarea la orele de religie a neamului nostru răsuflu şi eu mai odihnită la nervi şi mă gîndesc să mă apuc de reculegerea cuvenită în acest post binefăcător şi să-mi îndrept gîndurile spre bunăstarea poporului din care fac parte cu mîndrie aşa cum face de o bună bucată de vreme domnu Victor Viorel dragul de el în timp ce acest Claps numa cu gîndu la neam şi ţară nu se arată fiind mereu pe drumurile pierzaniei prin toată Europa şi pe toate meridianele mapamondului pămîntesc. Şi mi-am dat seama cumătră dragă că săracu de dînsu o fi avut multe lipsuri în copilăria lui dacă umblă mereu să calce pe covoare roşii în loc să calce desculţ bătătura românească în lung şi-n lat cum făcea marii noştri voevozi da ce să te faci cu aşa o specie de om care n-o trîit în vremurile de altădată cînd dacă vroiai covoare roşii aşternute la picioare imediat şi le aşternea clasa muncitoare unită cu ţărănimea cooperatistă deoarece culoarea roşie reprezenta sîngele vărsat de aceştia pentru apărarea gliei strămoşeşti pe cînd astăzi sîngele se scoate la vînzare ca orice marfă şi profită de dînsu capitaliştii nesătui instalaţi peste economie care mai nou ca să ne pună în genunchi în faţa vecinilor o scumpit iarăşi dolaru şi monedele europene iar noi nu mai facem faţă cu inflaţia şi cu scăderea nivelului de trai iar ei nici nu se sinchisesc. Şi în acest climat de maximă austeritate vine şi cîte o lege care te cutremură din rărunchi cum o venit ieri la primele ore a dimineţii un grup de specialişti cu scări în spate şi cu macarale crezînd că ne conectează cu sateliţii americani de la Nato însă dînşii o pus gînd rău la cuibu nostru de barză de deasupra şcolii făcînd planuri să-l desprindă de pe stîlp şi să-l ducă cine ştie unde să-l valorifice pe dolari grei deci un fel de jefuire sub acoperirea legilor în vigoare de pe vremea domnului nostru preşedinte comandant de ţară care o fost şi care s-o dovedit a fi un om cu două feţe şi pe deasupra un spion sovietic de notorietate internaţională. Şi atunci ai tot dreptu să te întrebi cu mirare în glas şi cu durere în suflet unde mai este viitoru acestor vlăstare de sub acoperişul şcolii cînd această barză oferea tinerelor generaţii un exemplu de fidelitate profesională şi de orice natură întorcîndu-se an de an pe aceleaşi meleaguri şi nicidecum părăsind pentru totdeauna aceste locuri natale pentru un trai mai bun printre străini iar noi rămînînd fără doctori la dispensar şi în spitalele ţării şi fără cadrele medii amăgite să-şi părăsească locu de muncă în speranţa unor salarii şi pensii mai bune care se dovedeşte pe zi ce trece nişte himere şi nişte iluzii optice de rîsu curcilor. Că şi şefu de post mi-o atras atenţia să nu mă încred pe lumea asta decît în direcţia naţională antecorupţie şi pe urmă în Dumnezeu deoarece această direcţie în care merge ţara este chiar direcţia prevăzută de Nostradamus în cărţile sfinte şi mergînd deci pe această direcţie vom atinge cele mai înalte nivele la care n-o cutezat să se gîndească neam de neamu nostru. Şi ca dovadă la cele spuse şefu de post mi-o arătat un exemplu de corupţie ce se petrece sub ochii noştri cum ar fi nişte nemernici mascaţi în judecători care după ce o făcut trafic cu toate bogăţiile acestui pămînt s-o pretat să se atingă de simbolu nostru care ne-o mai rămas de la înaintaşi respectiv să pună ochii pe caprele noastre atît de dragi atît în poveşti cît şi în realitate cum ar fi la întîmplare capra cu trei iezi sau caprele Irinucăi ca să nu mai vorbesc de moartea căprioarei şi să le vîndă la nişte abatoare internaţionale fără suflet desfiinţînd în acest fel chiar simţirea poetică a copilăriei noastre ca să nu mai vorbesc de zootehnie. Şi aici mă opresc cu lacrimi în ochi din această scrisoare îmbrăţişîndu-te cu îndurerare.

Fiţi sociabili!