Cumătră dragă,

Aşa cum îţi scriam şi în scrisoarea predecesoare cu prileju la startu care s-o dat pentru începerea serbărilor populare de bun augur pentru populaţia de la oraşele şi satele noastre, nu te-am îndemnat şi nici măcar nu te-am încurajat să te sui în avion pentru a participa şi tu personal la aceste minunăţii din cauza la o situaţie internaţională de spionaj despre care opinia publică de la noi este informată şi avertizată în permanenţă cu ajutoru dreptului la informare stabilit de domnu nostru preşedinte comandat de ţară prin care şi dînsu dă un exemplu personal înfăţişîndu-se periodic la televizor în ciuda vremii canicolare şi în detrimentu lu Antonescu care nu are ce-i face şi înghite în sec prin camerele parlamentului. Deci cum îţi spuneam s-o descoperit mai zilele trecute un spion periculos şi înarmat pînă-n dinţi care făcea ravagii prin divulgări de secrete militare şi economice dînd peste cap ordinea internaţională şi care cît pe ce era să se încuibărească şi în ţara noastră pentru a divulga diferite realizări secrete a inteligenţei noastre în toate domeniile de activitate da care o fost dejucat cu hotărîre şi trimes tocma la Moscova cu avionu pentru a încăpea pe mîna caghebiştilor de acolo şi astfel să se înveţe minte şi să se ducă înapoi la casa lui din America. Căci abia prea tîrziu s-o aflat că acest spion este de origine americană şi deci această naţiune cu două feţe ce se pretinde prima putere din lume s-o dat de gol într-un mod ruşinos prin acest spion trimes să stoarcă pînă şi bruma de informaţii din ţările subdezvoltate a planetei noastre în loc să le trimeată ajutoare de hrană şi de bani ca s-o mai ducă de azi pe mîine şi aşadar el n-o avut ce călca pe pămînt românesc fiind dejucat la timp chiar în preajma acestor serbări de la noi ca să putem noi petrece în linişte şi armonie sufletească. Şi chiar în acele zile predecesoare descoperirii acestui spion periculos şi înarmat la noi se ştia dinainte de această situaţie prin avertizări emise pe toate canalele de informare în masă da mai ales pe canalu credinţei strămoşeşti şi prin cuvintele de învăţătură de minte rostite de înaintestătătorii noştri şi pe urmă rostite din gură în gură şi uite aşa ajungînd cu viteza internetului în gură la popa Gîdilici care pe loc ne-o atras atenţia şi nouă prin cuvîntu lui propriu de învăţătură de minte dezvăluind cum se insinuează şi se strecoară asemenea elemente în sînu poporului pentru a-şi atinge scopu. Şi ca să-ţi dau un exemplu îţi spun exact ce ne-o spus nouă popa Gîdilici cînd ne-am cutremurat din toţi rărunchii anume cum vine dînsu întîi prin păduri furişîndu-se tiptil şi în toiu nopţii cum începe a scormoni în adîncu pămîntului la adîncimi foarte mari pentru a otrăvi ulterior izvoarele strămoşeşti şi astfel dimineaţa adăpîndu-ne din aceste izvoare otrăvite atît noi cît şi animalele de pe lîngă casa omului să ne pierdem demnitatea naţională şi să fim la cheremu factorilor economici a uniunii europene care la rîndu lor să ne sugă de avuţii şi de învăţăturile moştenite din moşi strămoşi. Noroc însă că s-o descoperit ce avea de gînd acest spion periculos iar credinţa strămoşească s-o dovedit neînduplecată la adresa lui dar şi a uniunii europene şi a uniunii sovietice fiind afurisite la un loc toate aceste metode moderne prin care pînă şi tineretu este otrăvit în suflet şi simţire şi de asta te-am sfătuit şi pe tine să te fereşti de această călătorie cu avionu fiindcă nu se ştie niciodată cum scapă acest spion internaţional din ghearele caghebeului şi fuge pe calea aerului fiind în stare să deturneze la modu terorist chiar avionu în care te-ai urcat tu şi Doamne fereşte să te trezeşti într-o ţară din asta otrăvită. Drept pentru care sperînd că ai înţeles ce ţi-am scris închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu uşurare.

Fiţi sociabili!