Cumătră dragă,

Înainte de a-ţi ura la mulţi ani fericiţi cum e datina la noi vreau să-ţi adaug o altă zicătoare venită în mintea mea ca urmare a evenimentelor de ultimă oră de la capitala ţării noastre şi care zice că ceea ce este val ca valu trece ori la noi toate întîmplările survenite pe calea feisbucului o fost ca un val ce o răsturnat nişte gunoaie da care o să treacă ca nişte valuri înspumate ce se izbeşte de stîncile nepieritoare a acestui popor. Şi deci cum toate este trecătoare ca o floare de primăvară eu mă aştept să treacă şi acest val care o dat ţara înapoi la nişte nemernici care o furat-o de la domnu Victor Viorel dragu de el crezînd că-i ţara lor iar acuma nu mai ştie ce să facă cu dînsa şi o pasează de la unu la altu ca un balon de săpun de rufe în timp ce americanii şi ruşii şi-o luat mîna de pe noi şi se războieşte în războiu rece de iarnă aruncîndu-şi viscole de la unu la altu şi oprind conductele de gaze naturale cînd într-un sens cînd în altu deci tot un fel de pinpong cu istoria contemporană marcată de tensiuni şi ameninţări globale. Iar în această climă capricioasă a societăţilor de consum cine are de trăit în bună rînduială trăieşte în bună rînduială pe cînd cine nu are de trăit aşa intră într-un fel de zbuciumare electronică fără sfîrşit uitînd de toate din juru lor ca să nu mai zic de strămoşi şi tradiţii care stă la baza nemuririi noastre ca popor milenar. Şi dacă tot am ajuns aicea cu filozofia de viaţă vreau să-ţi amintesc că acest teuton Claps o depus jurămîntu ca preşedinte de ţară într-o climă cu totu şi cu totu ostilă vremurilor ce le trăim şi într-un moment neruşinat a istoriei noastre cînd s-o remarcat peste tot revoluţia românească de la care ni se trage această democraţie şi în care ne-am adus aminte cu pioşenie de tovarăşu Nicolae Ceauşescu şi de procesu lui de executare mişelească prin care s-o determinat acest nivel de trai imposibil la care sîntem supuşi şi care dacă venea la conducerea de partid şi de stat a ţării noastre domnu Victor Viorel nu am mai fi avut atîtea de suferit şi de reproşat şi am fi pornit-o pe drumu investiţiilor şi a dreptăţii sociale. Pe cînd aşa cu acest Claps la conducerea ţării nu văd nici un viitor nici apropiat nici îndepărtat în care să putem ieşi la liman şi totu pleacă de la acest jurămînt strîmb de pe biblie care dînsu numa s-o prefăcut că consimţeşte cu religia neamului cînd de fapt dînsu-i dedat cu multinaţionalele ce-şi face de cap în această ţară şi scuipă pe tradiţiile strămoşeşti avînd un plan mult mai îndepărtat de asimilare a noastră cu tot ce-i mai rău şi mai spurcat pe plan mondial. Iar asta se vede prima şi prima dată din partidele care o scos iarăşi nasu şi vrea să pună mîna pe puterea de la guvernare ca să răstoarne şi ce-o mai rămas bun şi trainic în acest domeniu de activitate şi să se pună la loc cum o fost înainte cînd ne-o tăiat pensiile şi salariile şi ne-o înstrăinat tineretu inoculîndu-l cu otrava internetului iar acuma acesta se uită ca la urs la toate obiceiurile păstrate de noi cu sfinţenie şi nu înţelege nici urăturile nici colindele şi nici sorcovele ca să nu mai zic de sfintele rînduieli cum ar fi tăiatu şi pîrlitu porcului sau umplutu sarmalelor ori umblatu cu pluguşoru din casă-n casă. Ceea ce noi aicea în sat n-am uitat şi ne străduim din răsputeri să punem în valoare cum ar fi festivalu de urături inaugurat de domnu preşedinte de judeţ care o fost şi de la care se trage tot ce-i mai autentic în zona noastră şi de la care aşteptăm în continuare să ne declame ca capitală europeană de cultură şi astfel să putem răzbate prin negurile istoriei la nişte locuri de muncă mai bine plătite nu ca acuma cînd s-o oprit ajutoarele şi lumea-i pe cale să rămînă muritoare de foame şi de frig. Drept pentru care închei acuma această scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu desperare.

Fiţi sociabili!