Cumătră dragă,

Mai mult ca sigur o fost o vrăjitorie la mijloc pusă la cale de cercurile de deasporă din străinătate va să zică de acele cercuri iredentiste şi fasciste pregătite să ne ocupe ţara şi să o vîndă în străinătate la fier vechi că altfel nu-mi explic acest dezastru produs în ciuda tuturor rugăciunilor ortodoxe înălţate la cer şi binecuvîntate de domnu Victor Viorel dragu de el. Că nici acuma nu-mi vine să dau crezare la acele exetpoluri mincinoase care l-o scos învingător pe viniticu de Claps ori cum îi mai zice pe limba lui iar domnu Victor Viorel dragu de el s-o dat la o parte ca fulgerat de o vrăjitorie din calea diavolului şi bine-o făcut putînd să cadă lat la pămînt şi să nu se mai scoale în veci în detrimentu tinerei sale soţii şi a copilaşilor adăpaţi la sînu patriei noastre cu credinţă strămoşească şi cu bună creştere şi deci pînă la urmă slavă Cerului că mai este în viaţă după aşa o cumpănă ca să conducă în continuare guvernarea spre acea unire la care visăm dintotdeauna şi nimeni n-o fost în stare să o înfăptuiască. Însă au n-am înţeles pînă la urmă cumătră dragă care-o fost treaba cu respectiva deasporă din străinătate unde nişte grupuri de huligani forţa uşile la ambasade şi vroia să fure televizoare şi mobilă iar opinia publică internaţională i-o confundat cu ceea ce se cheamă poporu român cînd de fapt era numa nişte ţigani instigaţi şi răpănoşi veniţi la cerşit şi la furat nefiind în stare să completeze actele necesare şi deci dovedindu-se şi analfabeţi pe deasupra însă acuma îmi explic de influenţa acestui vinitic neamţ prieten la toartă cu o muiere pe nume Angela şi care fiind prima putere economică a Europei i-o şantajat pe bieţii oameni să se alăture la proteste că altfel îi paşte expulzarea în lagăru socialist de unde-o venit. Că acuma dacă stăm strîmb şi judecăm drept spune-mi şi mie cu ce contribuiţi voi din această deasporă la progresu şi civilizaţia noastră cînd de fapt munciţi ca nişte sclavi la stăpîni şi nu vă alegeţi decît cu un trai de pe o zi pe alta în timp ce la noi domnu Victor Viorel v-o promis un trai decent şi unirea tuturor principatelor într-o singură naţiune unde există tot timpu o mînă întinsă şi unde în caz de nevoie vine nivelu de trai direct la poartă şi-ţi întinde oricînd o cană cu apă în timp ce în deaspora te lasă să te usuci de sete pe marginea drumului şi să te tîrîi ca un cîine. Îţi spun aceste cuvinte cu năduf şi chiar să ştii că mă simt mîhnită în sufletu meu sensibil că n-ai reuşit să stopezi acest val de votare împotriva domnului Victor Viorel dragu de el şi să-i fugăreşti de la urne pe acei naţionali înstrăinaţi de patrie şi molipsiţi cu microbu cîştigului nemuncit care acuma îşi rîde în barbă de dezamăgirea întregului nostru popor ba chiar face demonstraţii de tot felu pe străzile oraşelor făcîndu-ne încă o dată de ruşine prin ziare internaţionale şi pe la televizor şi nu numai fiindcă am aflat din surse demne de tot interesu că aţi recurs şi la alte mîrşăvii cum ar fi reţelele de sociologie electronice care se transmite necontrolat şi unde fiecare poate să-şi exprime în mod deşănţat nervii şi intenţiile criminale sau erotice în legătură cu cine vrea dînşii otrăvind astfel mintea tineretului nostru din ţară şi în acelaşi timp clătinînd nişte destine cum ar fi a domnului Victor Viorel dragu de el sau a domnului Meleşcanu pe care l-aţi fugărit ca ultimu om înainte de a afla despre misiunea lui de fluidizare iar acuma strigaţi în gura mare că vreţi dreptate şi democraţie. Însă vă spun că de-acuma încolo o să strigaţi la pereţi fiindcă acest vinitic de Claps ajuns în fruntea ţării nu înţelege limbaju nostru strămoşesc iar domnu Victor Viorel dragu de el v-o întors spatele definitiv şi n-aveţi decît să vă plîngeţi la africani de-acuma încolo. Drept pentru care închei aici prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu îngreţoşare.

 

Fiţi sociabili!