Cumătră dragă,

O să te cuprindă o cutremurare soră cu cel mai epicentric cutremur simţit vreodată pe faţa pămîntului cînd ai să citeşti rîndurile de faţă ce o să exprime aşa o cotitură extraordinară a vieţii mele încît cumătră dragă n-ai să mai ştii pe ce lume te afli şi nici dacă persoana care semnează prezenta scrisoare este existentă în realitate. Aşadar ca să te iau cu binişoru întîi îţi descriu o serie de întîmplări premergătoare petrecute la noi în sat în ultimele zile cum ar fi apariţia într-o dimineaţă a domnului Victor Viorel Ponta exact pe uliţa noastră însoţit de o delegaţie foarte numeroasă de duşmani de partid şi de stat cum ar fi domnu nostru primar şi o serie de consilieri de la primărie care nu ştia cum să-i intre în voie călcîndu-se în acest sens pe picioare de-a dreptu ceea ce eu am crezut că este un coşmar înfricoşător însă datorită la o chişcătură aplicată de şefu de post mi-am dat seama pe loc că nu este decît cruda realitate văzută în lumina dimineţii şi întărită de faptu că uliţa noastră nu mai era de fapt uliţa noastră ci o uliţă din poveşti cu asfalt pe dînsa şi vopsită de-a lungu cu dungi albe şi imaculate la care domnu Victor Viorel Ponta o aplicat o panglică tricoloră şi o inaugurat-o cu un foarfece de aur în aplauzele întregii suflări atît a locuitorilor cît şi a însoţitorilor după care fanfara de la primărie o intonat aşa un imn a bucuriei că ne-o ridicat la toţi păru pe spinare de emoţie. Şi tu acuma ai să mă întrebi plină de uimire firească de ce-l însoţesc pe acest conducător de la numele de stuchitu de Ponta cu numele ilustru de domnu Victor Viorel Ponta iar acest aspect iarăşi trebuie să ţi-l lămuresc prin faptu că realitatea însuşi m-o făcut să capăt un aşa de mare respect pentru numele dumisale fapt catalogat de mine ca o minune premergătoare la alte minuni care mi s-o întîmplat în răstimp. Căci fiind o zi de mare sărbătoare a creştinătăţii am fost îndemnată lăuntric să mă pornesc într-un pelerinaj nebunesc către capitala Moldovei urcată în camionu primăriei alături de alţi consăteni porniţi şi ei să întîmpine cum se cuvine această zi dar şi cu scopu determinat de a se ruga pentru sănătatea personală şi pentru sănătatea întregului popor deci iată-ne ajunşi în capitala Moldovei unde puteai respira mirosu istoriei noastre milenare dominat însă de un miros de tămîie şi de smirnă venit dinspre racla ocrotitoarei Moldovei pe numele ei Paraschiva exact ca pe sora mea de dincolo de graniţă ce suportă vicisitudinile separatiştilor şi rigorile contrabandei. Şi deci pînă să ajungem la capitala Moldovei ca într-un iureş de vise am avut ocazia să asist la o serie de alte minuni mai micuţe printre care se numără un convoi de oameni de partid şi de stat convertiţi la sfînta credinţă şi reprezentînd sute de localităţi din împrejurimi la care li s-o luat ceaţa de pe ochi dintr-o dată şi o văzut în ce iluzie politică se zbăteau fără rost trecînd peste noapte la o stare de independenţă totală şi în felul acesta avînd inima deschisă pentru partidu domnului Victor Viorel Ponta porniţi şi ei în pelerinaj la ocrotitoarea Moldovei să-şi ceară scuze pentru greşelile trecutului şi să-i ceară totodată puterea de a reveni la viaţa adevărată alături de acest mare conducător de ţară. Iar eu cînd după o zi şi o noapte de priveghere am ajuns să ating racla cu moaştele acestei ocrotitoare dintr-o dată m-o izbit o convingere că viaţa mea de pînă acuma o fost o minciună totală şi mi-o venit să vomit toate vorbele de laudă adresate viniticului de Iohanis şi rapandulei de Elena başca elogiile deşănţate aduse ticălosului de preşedinte actual care de fapt o fost demis de popor însă el s-o agăţat de putere ca o căpuşă. Aşa că eu încă-s pătrunsă de exaltare şi cu exclamaţia în gît şi pe buze strig ca o apucată trăiască şi înflorească iubitul nostru conducător Victor Viorel Ponta la mai mare şi la mai tare.

Fiţi sociabili!