Cumătră dragă,

Iacătă cu după atîtea frămîntări şi dezbateri sterile care o strepezit pînă şi televizoarele din casele oamenilor începe să se adune soarele şi pe uliţa noastră la figurat căci pe uliţa noastră adevărată nu-ţi spun ce de-a brumă s-o aşternut noaptea trecută deci iacătă că şi pe uliţa noastră figurativă o reieşit soarele prin aducerea la Bucovina a acestui teuton de Iohanes întîmpinat desigur cu pîine şi sare în conformitate cu tradiţia noastră strămoşească. Iar eu am văzut din prima în ochii acestui teuton neamţ luminiţa de la capătu tunelului promisă de atîţia şi atîţia politruci anteriori da care nu o reuşit să se arate pînă în clipa de faţă şi care ne-o hrănit cu speranţe deşarte de-a lungu istoriei încît acuma sîntem bulversaţi prin economiile noastre deci nefiind în stare să punem un bănuţ deoparte pentru înmormîntare ca să nu mai spun de alte luxuri de care are parte lumea cuprinsă de civilizaţia contemporană. Şi deci acest teuton s-o arătat ca un soare prin Bucovina noastră punînd la loc o serie de speranţe şi arătînd lumii cu degetu ceea ce n-am reuşit să vedem pînă în clipa de faţă respectiv viitoru luminos care ne aşteaptă prin mijloacele noastre şi prin puterea noastră nefiind nevoie de altceva decît de hotărîre sufletească şi de credinţă strămoşească în înaintaşii noştri şi în bunu Dumnezeu care-ţi dă însă nu-ţi bagă în traistă. Însă ca să ies din acest entuziasm fără seamăn care m-o cuprins am să-ţi descriu cîteva puncte din programu de redresare la care-i înhămat domnu candidat mai înainte pomenit şi anume punctu număru unu este de a instala o anumită disciplină în rîndu populaţiei şi a locurilor de muncă în aşa fel încît nimeni să nu se poată plînge că nu are mediu de afaceri şi deci să fie o singură oră de sculare din pat pentru toată lumea şi în acelaşi timp o singură oră de culcare în timp ce localităţile patriei să fie degrevate de acei derbedei dedaţi la distracţii nocturne peste noapte din care rezultă o serie de bătăi şi încăierări stradale sau chiar tendinţe la pornografie şi consum de droguri ca să nu mai spun de fumatu ca un flagel mondial ce ar trebui interzis cu desăvîrşire şi înlocuit cu interpretarea de liturghii ca să nu mai spun de imnu naţional pentru dezvoltarea patriotismului. Deci cu acest punct principal s-ar începe de fapt dezvoltarea pe verticală şi pe orizontală a unui climat de producţie ce se va reflecta în locuri de muncă şi în exportări de materii prime şi nicidecum în excaladarea industriei punînd astfel în pericol clima globală şi murdărirea viitorului pentru nepoţii noştri ca să nu mai spun de climatu cultural în care-i în stare să ne aducă acest teuton prin forţa exemplului personal învăţîndu-ne în sfîrşit să ne ţinem gura şi să muncim necontenit într-o tăcere desăvîrşită aşa cum s-o întîmplat şi la Sibiu unde s-o localizat capitala culturii europene şi de unde emană multă civilizaţie iar domnu teuton Iohanes ne-o promis şi nouă prin nişte gesturi grăitoare că aşa va fi peste tot în ţara noastră dacă ştim să păstrăm o tăcere în care să se audă musca şi în felul acesta să vedem cine este cu musca pe căciulă cum s-o întîmplat de curînd cînd această muscă s-o aşezat pe căciula unui ofiţer acoperit iar dînsu n-o avut încotro şi o trebuit să-şi ceară scuze de la naţiune în ochii tuturor şi să-şi recunoască faptele. Acestea fiind zise, cumătră dragă, pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu multă înviorare.

Fiţi sociabili!