Cumătră dragă,

Încep cu Doamne-ajută această scrisoare şi-n timp ce scriu mă tot rog necontenit în gîndu meu concomitent ca să se adeverească visu ce l-am visat astă noapte după ce am vizionat emisiunile de televizor unde iarăşi îl spurca fără contenire pe domnu nostru preşedinte comandant de ţară şi pe familia lui nevinovată de-am adormit în sughiţuri de deznădejde şi ură rasială împotriva acestor ticăloşi că altfel nu pot să-i amintesc. Da ia să revin eu la visu ce l-am visat unde se făcea că la vreme de primăvară după o iarnă plină de omăt şi de viscoale s-o ivit ca din senin un soare blînd şi adormitor iar cucii cînta prin copaci întrecîndu-se la glas cu graurii şi cu privighetorile iar din marginea orizontului se vedea apropiindu-se un călăreţ poleit în aur şi diamante ce flutura deasupra capului un steag alb de pace ca de pe cealaltă lume. Şi aşteptînd eu cu inima cît un purice această arătare de vis să se apropie şi să-i văd chipu de făt frumos dintr-o dată l-am recunoscut chiar pe dumnealui ce mi s-o adresat pe numele mic de fată mare spunîndu-mi nişte cuvinte ca un susur de izvor pe care nu le mai ţin minte din cauza emoţionării şi a zăpăcelii inerente da care mi s-o întipărit în toată fiinţa mea actuală şi tot din acel vis parcă-mi aduc aminte o făptură diafană călare cu pletele-n vîntu de primăvară şi încălţată cu conduri de chihlimbar asemănătoare pînă la identitate cu doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional care o fost însoţind acest prinţ de bun augur ce nu era nimeni altu decît însăşi domnu nostru preşedinte comandant de ţară. Şi de zăpăcită ce am fost recunoscînd-o şi pe dînsa am uitat şi cuvintele adresate tot pe numele mic de fată mare deci acuma recunosc că am visat un vis complect şi fără urmă de tăgadă şi de asta mă grăbesc să-ţi scriu şi să redau în cuvinte toate emoţiile ce mă stăpîneşte oferindu-mi curaju de a spera că toate acestea se vor adeveri colaborate cu realitatea înconjurătoare aflată decuseară la emisiunile de televizor relatate mai înainte. Căci cu această ocazie am aflat că în ciuda persecuţiilor la care este supusă conducerea de partid şi de stat care o fost răsturnată de spurcatu de Ponta partidu respectiv o renăscut din propria cenuşă şi s-o apropiat ca în legendă de pragu electoral a poporului dînd la iveală nişte sondaje de opinie publică mai mult decît grăitoare din care rezultă un candidat unic la conducerea ţării ca stat de drept şi care ca coincidenţă a istoriei contemporane ghici cine este şi cu cine se aseamănă? Şi n-am să te ţin cu inima la gură pînă îţi dezvălui decît că am să amintesc iarăşi de chiar iniţiativa mea de a face un festival a războiului de ţesut referitor la victoria nemţilor pe terenu de fotbal cînd îţi scriam că se pregăteşte un colos mondial în frunte cu aceşti nemţi ca să conducă lumea întreagă şi iată că n-o trecut nici o săptămînă de la povestea asta şi deja se anunţă şi la noi o candidatură de aşa natură la funcţia de preşedinte comandant de ţară pe nume Iohannis ca un viteaz teuton din neamu saşilor adica tot cu însemne istorice la un ochi şi deci fiind predestinat prin ursitoare şi prin legendă să asigure continuitatea acestui partid de dreapta care pînă la urmă se va lupta să spulbere partidele de stînga şi de mijloc şi să se instaureze de fapt şi de drept adeverind va să zică şi visu meu mirific de astă noapte ceea ce nu mă mai pot ţine să-ţi relatez cu aceste cuvinte năvalnice avînd deci o viziune pozitivă şi foarte clară asupra viitorului apropiat şi îndepărtat cînd domnu nostru preşedinte comandant de ţară va face o pauză de respiraţie şi va încăleca pe şaua naţională a guvernului şi va conduce cu mînă de fier destinele acestui popor încercat de posturile de televiziune. Drept pentru care cu părere de rău închei această scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înfiorare.

Fiţi sociabili!