Cumătră dragă,

N-are să-ţi vină să crezi da eu tot visez mereu de săptămîna trecută cum a să fie la conducerea de partid şi de stat a ţării în frunte cu doamna Elene de la turismu naţional şi internaţional şi tot uitîndu-mă pe fereastră de-atuncea încoace văd o serie de privelişti mirific de încîntătoare iar oamenii care trece pe uliţă au o faţă democratică de nedescris şi un mers avîntat cum nu s-o mai văzut de pe vremea defilărilor istorice sub conducerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Îţi mărturisesc această viziune care o văd cu ochii deschişi şi nu care cumva printr-un somn de ameţeală ca să înţelegi cît de pătrunsă mă simt de acest simţămînt patriotic postelectoral unde deşi s-o furat multe voturi în favoarea stuchitului de Ponta o avut grijă bunu Dumnezeu să se deie în rezultat nişte majorităţi atîta de meşteşugite încît în clipa actuală se prefigurează aproape de la sine polu de dreapta în ciuda acestui useleu rămas şchiop la marginea drumului. Şi deşi dumnealui se burică peste tot pe la televizoare că a să facă şi-a să dreagă eu ştiu de pe-acuma că nu se mai poate drege nimica în halu în care am ajuns avînd deci toate şansele să ne ducem de rîpă tocma în fundu pămîntului acolo unde sălăşluieşte gazele de şest pe care o pus ochii americanii. Şi măcar de s-ar întîmpla în felu acesta să ne găsească acolo americanii şi să ne îndrume spre vestu sălbatic cu toate posibilităţile de rigoare da eu am convingerea cumătră dragă că noi o să ne scufundăm de-a dreptu în hăurile iadului aşa cum prevede o pictură de pe biserica noastră dată naibii de celebră şi pînă la urma urmelor o să ajungem un popor sărac lipit pămîntului va să zică în bătaia vîntului şi a ploilor şi a ninsorilor şi a viscoalelor de-a să ne tremure nădragii pe noi şi a să ne clănţănească dinţii în gură de-atîta părere de rău că nu l-am ascultat pe domnu nostru preşedinte comandant de ţară la vremea lui ca să ne polarizăm în unanimitate spre dreapta. Fiindcă ştii şi tu cum se întîmplă actualmente în Europa şi cîtă prosperitate se scoate la iveală acuma după ce o cîştigat în alegeri partidele populare adica care o ţinut cu poporu iar ceilalţi o rămas de căruţa istoriei prin bălării ruseşti şi ucrainene fiindcă o refuzat să o ieie la dreapta cu toate indicatoarele puse în poziţie corectă şi deci avînd cum s-ar zice mură în gură ca să nu mai vorbesc de sistemele electorale automate de orientare politică supranumite gipiese adica care te duce din aproape în aproape pînă la destinaţie ca să nu orbecăieşti ca prostu-n păpuşoi. Şi de asta mă mir că parcă o înnebunit populaţia alegătoare cu drept de vot împărţind eşecheru în două tabare paralele care nici nu se înţelege da nici nu se desparte ci numa se hîrîie la nesfîrşit prin contraziceri fel de fel cum este şi acuma cînd avem o stea răsărită pe bolta sportului românesc cu baloane rotunde iar dînsa ne face popularitate cu această mingiucă ajungînd pînă hăt la Roman Garos unde vine de obicei la odihnă toţi şefii de state şi unde am putea şi noi să profităm dacă am intona într-un glas toate nevoile noastre ca să ne audă şi să ne deie ajutoare da noi în schimb ne disputăm locu întîi ca între tabere duşmănoase şi în loc să rezulte armonie rezultă iarăşi zîzanie de partid iar şefii de state prezenţi nu mai înţelege ce vrem şi se întoarce acasă profund nedumeriţi în timp ce noi ne întoarcem şi noi acasă tot cu traista goală deci iată destinu nostru descris în povestea vorbei şi în neamu şoimăreştilor sau cezar baltag şi deci degeaba avem aceşti scriitori dacă nu ştim să vorbim într-un glas acolo unde trebuie. Şi-mi pare rău şi de această fătucă care bate degeaba mingiuca pe teren drept pentru care eu închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu deziluzionare.

Fiţi sociabili!