Cumătră dragă,

Fiindcă nu se mai poate şi nu se mai poate cu atîta neruşinare cîtă există atît pe plan naţional cît şi pe plan internaţional în prezent noi ne-am hotărît să trecem la acţiunea de combatere a acestei descriminări fără precedent şi în frunte cu popa Gîdilici am pornit chiar de la noi din sat o cruciandă de mare amploare locală la care sperăm să adereze cît mai repede întreaga naţionalitate. Că de asta m-am pornit să-ţi scriu această scrisoare cu noaptea-n cap fiind aşteptată la prima oră a dimineţii în pronaos la biserică în calitate de aleasă în comitetul de descriminare a doua pe listă deci cu multe responsabilităţi pe umerii mei dar şi pe conştiinţa mea formată din primii ani a vieţii mele şi chiar şi în cei şapte ani de-acasă trăiţi în sînu familiei care ne ştie tot satu ca o familie cu frică de Dumnezeu, frică care ne-o urmărit de-a lungu întregii vieţi şi bineînţeles că mă urmăreşte şi-acuma. Şi cum îţi spuneam în pronaos la biserică ne aşteaptă acolo popa Gîdilici să ne indice felul de inscripţii care o să le scriem pe nişte lozinci de carton şi cu dînsele şi cu toţi prapurii disponibili o să ieşim astăzi prima dată în istorie să purtăm aceste mesaje de descriminare ca să atragem atenţia localităţii, a judeţului şi a regiunii că noi nu sîntem de acord cu această constituţie măsluită de Ponta şi Antonescu mai ales în părţile ei sexuale deoarece nicăieri de-a lungu istoriei noastre nu şi-o permis nimenea să subscrie cu aceste cuvinte şi mai ales să îndemne pe cale oficială la sodomisme majore cum sînt acuma respectiv căsătorii între oameni şi animale de acelaşi sex indicînd direcţiile europene de resort însă se ştie că nici aceste direcţii europene sexuale nu sînt binevenite şi nici n-o fost de-a lungu istoriei europene ca dovadă fiind acele războaie de cruciandă prin care arăta cu sabia în mînă că Dumnezeu nu este de acord şi se opune la aceste poziţii nevrînd să se uite la ele şi întorcînd faţa de la această omenire coruptă de unde şi nenorocirile care o urmat prin războaie mondiale şi foamete şi potoape de inundaţii trecînd prin foc şi sabie aceste tendinţe şi cînd în sfîrşit s-o terminat cu toate după atîta suferinţă iacătă că aceşti Ponta şi Antonescu o ia de la capăt şi nu-i este ruşine şi nici frică de Dumnezeu. Ba mai mult are neruşinarea fără precedent să facă referend avînd ca temă descriminarea sexuală deci băgîndu-ne pe toţi în aceeaşi oală şi chemîndu-ne să suscriem la această porcărie în numele statului de drepţi dar şi în numele democraţiei şi de asta noi am pornit în frunte cu popa Gîdilici crucianda respectivă ca să atragem atenţia populară că chiar nu se mai poate cu aceşti nemernici la conducerea de partid şi de stat şi trebuie o dată pentru totdeauna să punem picioru în prag şi să nu ne dăm deoparte din calea lor urmînd exemplu la Ştefan cel Mare care s-o pus cu picioru în prag şi cu sabia-n mînă în calea năvălitorilor de tot felu dar şi ca pavăză de apărare a creştinismului cînd venea turcii la noi să ne-o tragă pe la spate deci fiind şi în decursu istoriei astfel de exemple de descriminare însă curmate cu succes prin voinţă populară şi democratică. Dar ca să-ţi spun o temă de încurajare pe acest plan te anunţ că şi domnu nostru preşedinte comandant de ţară şi-o dat seama imediat ce vrea să facă aceşti Ponta şi Antonescu şi o comandat un alt referend prin care poporu să se ridice împotriva primului referend deci cu lozinci şi cu strigături de descurajare la adresa acestor deviaţi sexuali căci acuma nu se mai poate cu sabia-n mînă ca pe vremea cruciandelor europene deoarece poliţia veghează la regimu armelor şi muniţiilor da iacătă că se mai găsesc arme moderne de combatere a descriminării iar noi o să le folosim cu tărie de caracter şi o să învingem. Drept pentru care închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu încurajare.

Fiţi sociabili!