Cumătră dragă,

Nici bine nu s-o încheiat criza ucraineană de la porţile Europei de care-ţi povesteam în scrisoarea de săptămîna trecută că uite cum ne-o luat prin surprindere mai multe evenimente începînd cu ziua de mărţişor premergătoare zilei internaţionale a femeilor de pretutindeni dar şi cu un eveniment care o să aducă din nou primăvara în sufletele noastre a tuturor respectiv ruptura de nedescris între stuchiţii de Ponta şi Crin ceea ce merita să se petreacă mai demult da iacătă că o venit ca o surpriză de renaştere naţională chiar acuma ca vestitor a primăverii de la Praga ca să nu mai spun a primăverii de la Bucureşti şi deci prilejuind în sufletu meu o mare bucurie de nedescris. Şi ca să mă refer pe rînd la aceste evenimente de o însemnătate deosebită pentru naţiune am să-ţi relatez prima şi prima dată despre mărţişoarele primite din abundenţă primu fiind înmînat cu o zi înainte cu anticipaţie chiar de Bulănel şefu de post despre care ţi-am mai relatat constînd într-un plic cu două simboale specifice respectiv un ghiocel şi o buburuză ca mesaj de reînnoire a anotimpurilor şi ca aluzie la avertizările mincinoase emise astă toamnă referitoare la epoca glaciară ce ne aşteaptă din partea imperiului sovietic da despre care n-am crezut nici o iotă la timpu potrivit şi ca drept dovadă n-o fost decît nişte viscole prăpădite mai ales în sudu extrem a ţării ceea ce pe noi bucovinenii nu ne interesează nefiind gospodari ca noi şi deci amintindu-mi brusc ca o paranteză de domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost şi de guvernarea plină de înţelepciune a domnului Bocu în tandem nedespărţit cu doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional care o fost. Cu alte cuvinte acest prim mărţişor primit de la Bulănel şefu de post o fost ca o avertizare la ce urmează să se întîmple pe plan politic după ruptura respectivă iar eu ca să nu amestec lucrurile în continuare am să mă refer la a doilea mărţişor respectiv din partea domnului nostru primar înfăţişînd două crenguţe de măr înflorit ca aluzie la unitatea de nezdruncinat de pe plan local unde spre deosebire de planu naţional continuă pe mai departe unitatea politică a forţelor politice formate din diferite partide însă care se interesează în permanenţă de interesu locuitorilor şi a cetăţenilor şi nimeni nu poate distruge această unitate nici măcar domnu Tăriceanu ivit de nicăieri din negurile istoriei vrînd să ia locu spurcatului de Crin în panoplia guvernamentală da care îţi spun de pe acuma că nu are nici o şansă să aducă revenirea ţării oricît de mult s-ar strădui dumnealui. Aşa că noi femeile doamne din partea comunităţii nici nu ne mai batem capu cu politica pînă la ziua internaţională ce ne revine de drept aşteptînd de la cavalerii din sat cadourile potrivite şi binemeritate. Pînă atuncea însă vreau să-ţi desemnez un mesaj de încurajare în ceea ce priveşte patria ta natală prin faptu că se iveşte iarăşi zorii datorită la ruptura produsă iar în sclipirea acestor zori care răsare la orizont se întrevede întoarcerea la conducerea de partid şi de stat a scumpilor noştri conducători conduşi la rîndu lor de domnu nostru preşedinte comandant de ţară căci iacătă că bate la uşa istoriei alegerile europene democratice prin care noi ne-am hotărît să acordăm votul doctrinei de dreapta şi să ne opunem din răsputeri doctrinei de stînga iar mai departe sînt toate şansele să avem destinu european asigurat prin votu nostru nemijlocit scăpînd astfel pentru totdeauna din opresiunea în care ne-o ţinut aceşti doi spurcaţi caracterizaţi prin corupţie şi prin dosare penale la purtător. Iar eu împreună cu doamnele din sat ne-am jurat pe toate mărţişoarele primite să nu mai permitem asemenea derapaje drept pentru care închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu exaltare.

Fiţi sociabili!