Cumătră dragă,

Află că nici acuma nu s-o descoperit cauzele de anchetă asupra evenimentului aviatic ce a avut loc pe teritoriul aerian a ţării noastre ceea ce spune mai multe lucruri deodată referitor la această guvernare da pune şi nişte semne de întrebare care am să ţi le menţionez în scrisoarea de faţă. Primu semn de întrebare dedus din aceste emisiuni de televizor este referitor la givrajele care s-o întîmplat în atmosferă datorită la încrucişările de semnale trimise haotic de diferite instituţii ale statului nostru incompetent cum ar fi diferite latitudini şi longitudini combinate cu hărţile meteorologice în vigoare dar ceea ce este şi mai bătător la ochi face parte din alt semn de întrebare şi anume folosirea inadaptată a localizărilor. Ca să te lămureşti mai precis în legătură cu această problemă tehnică află cumătră dragă că pe vremea domnului Bocu de la guvernarea ţării s-o cheltuit prin investiţii directe cîteva sute de milioane de euro pentru a se cumpăra diferite aparate destinate acestui scop de reparare a givrajelor iar cînd s-o dat jos guvernarea de către aceşti stuchiţi de Ponta şi Antonescu o ajuns la cîrmă diferiţi incompetenţi inclusiv la cîrma avioanelor de mici şi mari dimensiuni care prin control politic a justiţiei şi a tuturor coordonatelor o dat peste cap aceste sisteme cumpărate din banii munciţi cu sudoare de către popor şi astfel s-o ajuns la situaţia curentă. A treia întrebare care se pune este că dacă tot o murit atîţia tineri la revoluţia din decembrie şi s-o vărsat atîţia litri de sînge nevinovat ca noi să avem o viaţă mai bună de ce nu avem o viaţă mai bună iar doctorii în loc să fie protejaţi de sistemu de asigurări sociale o ajuns la cheremu oprobiului public capabili să alerge de colo-colo pentru a preleva organe de la oameni bolnavi deci un fel de cîrpeală ce nu se permite în ţările civilizate şi care la noi o ajuns literă de lege făcînd tinerele generaţii să se îndrepte spre piaţa muncii în loc să se aşeze pe la casele lor prin localităţi şi să contribuie ca specialişti la bunăstarea generală a societăţii. Iar ultimu semn de întrebare ce se poate pune şi trebuie pus cu cea mai mare responsabilitate este dacă aceşti trădători de ţară aflaţi acuma la conducerea de partid şi de stat nu cumva o procedat la vînzarea pe şest a acestor organe prelevate de doctorii respectivi cu sudoarea frunţii la companii străine aşa cum s-o întîmplat cu gazele naturale vîndute pe şest sau cu aurul de la Roşia Montană şi deci nişte organe sănătoase cum ar fi creieru sau inima să încapă în cine ştie ce organisme străine şi să se prezinte ca altă cetăţenie decît cetăţenia noastră deci dînşii să se fălească pe urmă cu inteligenţa noastră din creier şi cu simţirea noastră din inima de români sub diferite forme iar pe noi să ne ponegrească în continuare ca hoţi şi cerşetori. De asta eu cred că nu o fost la mijloc numai o chestiune de givraje cum se spune la televizor iar această fată sacrificată pe altaru ştiinţei medicale ar trebui să fie un exemplu pentru tînăra generaţie prin sacrificiu suprem de a nu ceda în faţa condiţiilor ca atare de la faţa locului unde pînă la urmă bine că n-o ajuns echipajele acelui doctor arab că cine ştie unde se duceau acele organe şi li se pierdea urma căci ajungînd nişte oameni neaoşi sîntem siguri că fiinţa noastră naţională nu o fost ştirbită nici măcar cu o celulă. Şi ca să trec cu bine peste această relatare am să-ţi descriu o altă situaţie de ziua îndrăgostiţilor prin care sîntem îndemnaţi să părăsim ţara noastră cu acest prilej şi să ne îndrăgostim prin diferite capitale străine ceea ce eu nu-s de acord fiindcă se poate şi la noi să chemăm diferiţi logodnici şi diferite logodnice din ţările străine ca să cunoască tineretu nostru. Da acuma n-am timp de aceste poveşti şi trebuie să închei aici prezenta scrisoare drept care te îmbrăţişez cu excitare.

Fiţi sociabili!