Cumătră dragă,

Cum ţi-am mai scris deja data trecută o venit vremea să ne apucăm şi noi bucovinenii de întocmit o armată de viruşi autohtoni care să deie dovadă de vitejia specifică din tată-n fiu fiindcă este dovedit din ce în ce mai des că această pademie mondială de viruşi este de fapt un al treilea război mondial în care s-o scos la luptă adevărate armate de viruşi de pademie care mai de care respectiv pornind de la chinezoii care o inventat viruşi de pademie din rînză de liliac combinaţi cu viruşi de şobolan corcit cu maimuţă în timp ce alte popoare cum ar fi americanii o combinat viruşi de cal nărăvaş cu viruşi de om de la bursa de mărfuri iar japonejii ca să nu se lase mai prejos o fabricat şi dînşii un virus electronic care nu înţelege nici o limbă de pe pămînt da-n schimb se pune de-a hoarţa la toate progresele ştiinţifice şi biologice şi dă peste cap toate academiile din lumea largă neavînd cum să te înţelegi cu dînşii nici prin viu grai şi nici prin semne ceea ce iată-ne deja în faţa acestui tablou de război mondial şi deci ca replică şi ca ripostă locală ţi-am amintit în mare secret că o venit vremea să ne apucăm şi noi de întocmit o armată de viruşi cu specific bucovinean ceea ce ne-o încurajat cu laude binemeritate chiar domnu nostru preşedinte de judeţ zicînd că noi să ne vedem de treaba noastră fiindcă dînsu se apucă în paralel de construit autostrade de mare viteză pe toată suprafaţa Bucovinei. Iar noi ne-am şi apucat de treabă prima dată pornind la o vînătoare de dihori prin codrii noştri seculari ca să-i strîngem pe toţi laolaltă în sala de sport şi să-i încuiem acolo ca să le dăm să mănînce curechi de varză şi fasole pestriţă în scopu de a emana cît mai multe beşini dihoreşti care să fie pe urmă transpuse într-o bombă de virus cu specific bucovinean care să doboare fără drept de apel toţi viruşii valabili la ora actuală şi să şteargă de pe faţa pămîntului toţi viruşii chinezeşti sau americani sau japoneji sau care s-or mai inventa între timp. Şi numa bine am nimerit noi cu această iniţiativă locală bucovineană fiindcă chiar astăzi se întruneşte la capitala ţării o şedinţă de consiliu suprem de apărare a ţării condusă de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el unde noi am şi trimes un model de bombă bucovineană prevăzută cu explozie întîrziată la sfatu şefului nostru de post şi cu binecuvîntarea lu popa Gîdilici care de cînd s-o stins răpus de pademie Înalt PreaSfinţia Sa Pimen s-o instaurat singur la conducerea parohiilor de pe raza localităţii noastre primind totodată şi funcţia de distanţator social de contacţi şi sfătuitor comunal cu privire la strategia naţională şi locală de apărare a ţării. Iar această bombă genetică bucovineană dotată cu un virus autohton de nădejde indiferent de culoarea politică sînt aproape sigură că ne-ar duce la independenţa de care avem nevoie pentru a rezista în faţa tuturor năvălitorilor pademici şi de altă natură care ar năvăli de oriunde profitînd de această relaxare şi ar şterge de pe faţa pămîntului românesc această bîlbîială care s-o instalat în cele două camere conduse de acest pesedeu vîndut la unguri şi la alte guverne din vecinătatea imediată. Şi cum am aflat chiar astăzi că americanii trimete iarăşi pe lună o serie de cosmonauţi să ducă şi acolo virusu de pademie specific americană mă gîndesc foarte serios să construim şi noi o rachetă bucovineană trasă de cai huţuli care să ducă şi din partea noastră o bombă pademică cu specific bucovinean care să răspîndească în tot cosmosu mirosu de beşină de dihor şi astfel cînd o să se relaxeze turismu la noi în Bucovina să afle tot universu cosmic despre programele turistice pregătite de domnu nostru preşedinte de judeţ respectiv cum ar fi Hora Bucovinei sau Crăciun în Bucovina da mai ales cum ar fi Luna deasporei care anul ăsta s-ar putea face la faţa locului chiar pe lună unde s-ar putea încinge o mare horă populară bucovineană şi unde s-ar putea duce mai multe turme de oi care să scrie cuvîntu Bucovina pe dealurile de acolo astfel ca să se vadă de pretutindeni în nopţile cu lună plină şi să fie ca o atracţie mondială pentru turiştii şi investitorii de pretutindeni aşa cum ne îndeamnă mereu domnu nostru preşedinte de judeţ. Drept pentru care închei cu părere de rău prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu distanţare.

Fiţi sociabili!