Cumătră dragă,

Nu ştiu de ce-mi vine în minte acuma pe nepregătite cele două sute de tablete drăgălaşe de toată frumuseţea pe care le-am împărţit deja la toţi elevii favorizaţi şi nefavorizaţi de pe raza localităţii şi la cele o sută şaptezeci de tablete care le-am donat ca cadou la elevii necăjiţi din Republica Moldova la îndemnu special a domnului nostru preşedinte Verner dragu de el şi nu ştiu de ce iarăşi mă cuprinde întristarea despre aceste tablete făcute cadou şi care între timp o venit înapoi fiind respinse de preşedintele moldovean ca un semnal de protest sau de altă natură geopolitică şi care ne-o întristat pe toţi definitiv în sufletu nostru de bucovineni de-a lu Ştefan cel Mare. Şi nu ştiu de ce încă-s oleacă nedumerită şi plină de confuzie administrativă nu numa eu da şi restu populaţiei de la noi din sat cum ţi-am mai relatat fiindcă oricît am întoarce-o pe toate părţile această ordonanţă de alertare tot nu pricepeam cum naiba se poate acest popor de la daci şi de la romani să se relaxeze şi totodată în acelaşi timp să intre în alertare care pentru mine şi pentru factorii responsabili de la primărie ori te relaxezi gospodăreşte şi te tolăneşti fără grijă la umbră ori stai la pîndă să nu se iţească vreun pericol dinspre partea necunoscută a existenţei iar noi credem ca consecinţă că numa pesediştii de la camerele reunite o bîlbîit lucrurile fiind cuprinşi de o neagră invidie la adresa domnului Orbanu dragu de el şi a domnului nostru preşedinte Verner dragu de el în timp ce în lumea largă toate vocile spune că această pademie de viruşi este de fapt un al treilea război mondial în care s-o scos la luptă adevărate armate de viruşi de pademie care mai de care respectiv pornind de la chinezoii care o inventat viruşi de pademie din rînză de liliac combinaţi cu viruşi de şobolan corcit cu maimuţă în timp ce alte popoare cum ar fi americanii o combinat viruşi de cal nărăvaş cu viruşi de om de la bursa de mărfuri în timp ce japonejii ca să nu se lase mai prejos o fabricat un virus electronic care nu înţelege nici o limbă de pe pămînt da-n schimb se pune de-a hoarţa la toate progresele ştiinţifice şi biologice şi dă peste cap toate academiile din lumea largă neavînd cum să te înţelegi cu dînşii nici prin viu grai şi nici prin semne ceea ce iată-ne deja în faţa acestui tablou de război mondial care deja o indus distanţare socială între popoare şi o pus semnu egalităţii între toate războaiele lumii de la facerea ei şi pînă astăzi inclusiv primu şi a doilea război mondial de la noi din ţară de la care se trage toate necazurile istorice suferite trecînd prin capitalism şi prin comunism şi ajungînd în zilele noastre la partidu pesedist din care s-o iscat virusu intitulat ciuma roşie da care o fost pus cu botu pe labe de pademia de virus chinezesc iar acuma toată nădejdea este ca să trecem cu toţii după ce ne relaxăm bine de tot la fabricarea unui virus autohton de nădejde indiferent de culoarea politică ceea ce ne-ar da independenţa de care avem nevoie pentru a rezista în faţa toturor năvălitorilor pademici care ar năvăli de oriunde profitînd de această relaxare da şi de bîlbîiala care s-o instalat în cele două camere conduse de acest pesedeu vîndut la unguri şi la alte guverne din vecinătatea imediată. Şi părerea mea-i că decît să stăm noi aşa în relaxare nesfîrşită mai bine să ne gîndim că o venit vremea să ne apucăm şi noi de întocmit o armată de viruşi autohtoni care să deie dovadă de vitejia specifică din tată-n fiu cum ar fi vitejia de la Mărăşeşti şi de la Oituz sau vitejia de la Plevna şi de la Smîrdan ca să dau doar cîteva exemple onorabile şi deci să ne apucăm cît mai repede să facem o fabrică naţională de viruşi la care să-şi aducă contribuţia toate regiunile istorice şi tot aşa cum s-o făcut pe vremuri marea unire tot aşa să punem mînă de la mînă şi să rezulte în finalu finalului un virus românesc imposibil de doborît iar la urmă de tot să reputăm o victorie epocală mai ceva ca revoluţia din decembrie. Şi să ştii că eu deja m-am apucat în secret de serviciu să compun o reţetă genetică de virus cu specific bucovinean care să doboare fără drept de apel toţi viruşii valabili la ora actuală şi ca să mă crezi şi să nu spui că am gărgăuni politici în cap îţi dau numa un fragment de reţetă care fiind strict secretă nu ţi-o scriu toată decît că între sustanţele genetice folosite de noi bucovinenii se află beşina de dihor care poate pătrunde prin toate măştile posibile şi poate ajunge direct în nasu la viruşii chinezeşti sau americani sau japoneji unde face ravagii mondiale de nedescris. Drept pentru care închei grăbită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu alertare.

Fiţi sociabili!