Cumătră dragă,

Ca să nu crezi că m-am lăsat de activităţi sociale de binefacere, iacătă că nu m-am oprit din a-i menţine pe şcolarii din sat la un nivel foarte înalt de educaţie pentru a nu pierde ritmu cu România educată de domnu preşedinte Verner şi a asigura un viitor luminos pentru această ţară şi pentru românii dumnealui risipiţi pretutindeni în ciuda la pademia de virus şi în ciuda la starea de urgenţă decretată tot de dumnealui în persoană respectiv de domnu nostru preşedinte Verner dragu de el. Şi asta ţi-o scriu în ciuda la bucuria de nemărginit care m-o cuprins cînd am văzut că pesediştii s-o dat doborîţi de această pademie mai degrabă decît de ciuma roşie şi l-o votat la loc pe domnu nostru Orbanu dragu de el care cu această ocazie poate duce mai departe programu de guvernare şi de prosperitate deci eu n-am să mă opresc nici în ruptu capului de a practica diferite jocuri la căminu cultural cu şcolarii din sat cum ar fi spălatu pe mîini şi pe dinţi sau punerea cotului la gură în caz de tusă sau de strănut sau suflarea mucilor în batistă şi aşa mai departe renunţînd subit şi dintr-o dată la jocu de-a alegerile anticipate dat fiind că datorită la pademia binecuvîntată care ne-o izolat la domicilii n-o să mai fie nevoie de nici un fel de alegeri la noi în ţară şi o să rămîie pe veci la cîrma naţiunii domnu Orbanu dragu de el şi domnu preşedinte Verner dragu de el şi toţi primarii actuali dragii de ei conform cu domnu Putinu de la fraţii noştri ruşi de la răsărit care şi dumnealui merge mai departe în conducerea ţării pînă la adînci bătrîneţi şi asta ne dă o stare de bine şi de stabilitate mondială la care n-am visat niciodată. Şi ca să mă repet încă o dată cum îţi spuneam atît ţie cît şi la ceilalţi membri din deaspora voastră că îndată n-o să mai aveţi libertate de circulaţie prin statele şenghen ceea ce mi-o fost gura pocită da care este de bun augur acuma în situaţia de faţă fiindcă şi la noi s-o dat stare de urgenţă peste tot şi dacă te iei după gura babelor din sat aşa ceva s-o mai întîmplat o singură dată în istoria noastră milenară anume cînd o fost izgoniţi Adam şi Eva din Rai şi pe urmă o venit potopu şi pîrjolu peste tot pe pămînt şi o scăpat numa cîţiva care o dat naştere la urmaşi vrednici din care se trage chiar domnu nostru Orbanu dragu de el şi domnu nostru preşedinte Verner dragu de el şi care acuma o făcut o serie de programe de salvare naţională prin izolarea oamenilor şi a instituţiilor la domiciliu conjugal ceea ce ne dă posibilitatea la o dezvoltare fără precedent da îmi produce şi o mare desperare în suflet tocma cînd îl aşteptam cu sufletu la gură pe Ionel a lu Adiasporiţei ca să mă enoculeze cu virusu lui şi cînd tocma s-o făcut şi la noi în sat o cantină cu dormitoare separate pentru musafirii din deaspora iar eu am aşternut cu aşternuturi scrobite patu pentru Ionel visînd la paişpe zile de giugiuleli pozitive conform normelor date de programu de guvernare a lu domnu Orbanu dragu de el dintr-o dată iată-mi acuma inoculată cu toată părerea de rău că n-o să se întîmple cele visate fiindcă de ieri s-o dat voie numa la inoculare pe iternet prin acest program de urgenţă de care trebuie să ţinem cont fără crîcnire şi să ne facem toate treburile numa şi numa pe iternet ceea ce m-am învăţat cu greu după ce m-o conectat primăria cu un televizor special unde se vede peste tot în lumea largă da unde circulă şi o grămadă de veşti false şi neadevărate scornite anumit ca să ne scoată din minţi cum ar fi şi vestea cu criza economică de la bursele de valori sau criza firmelor mici şi mijlocii de ospitalitate bucovineană care nu mai poate produce balmoş şi plăcinte cu poale-n brîu şi nici nu mai poate organiza hore pe tăpşan ca să ne mai distindem şi noi de sărbători şi să ne întîlnim la o duşcă şi la o vorbă de duh dar în schimb de cînd şefii de la conducere îşi face treaba de-acasă pe acest iternet o luat avînt toate realizările cum ar fi autostrăzile domnului nostru preşedinte de judeţ şi toate asfaltările şi toate aeropoartele şi toate spitalele şi toate podurile şi podeţele da mai ales toţi investitorii şi turiştii care ne umple de bogăţie şi de celebritate. Drept pentru care închei pe loc prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrățișez cu urgentare.

Fiţi sociabili!