Cumătră dragă,

Iată-ne aşadar pe ultima sută de metri a acestui an plin de evenimente nefericite cum ar fi decăderea în sondaje a ţării noastre datorită stuchiţilor de Ponta şi Antonescu şi nu ştiu cu ce să încep ca să-ţi descriu indignarea ce mă cuprinde cînd mă gîndesc la toate astea respectiv cum am fost înşelaţi de promisiunile lor iar acuma cînd mă uit împrejur şi văd ţara în ruine îmi vine să plîng în hohote de deznădejde căci degeaba am trecut prin marile sărbători a unirii cu ţara şi cu Bucovina dacă nu există la conducerea ţării oameni de omenie cum ar fi domnu Bocu de la guvernarea care o fost respectiv domnu nostru preşedinte care o fost pe plan local şi regional. Căci ce ne aşteaptă în viitor cu aceşti stuchiţi nici nu-mi vine să mă gîndesc încununînd acuma un an de necazuri că nici nu-ţi mai vine să aştepţi petrecerile pe cinste ce le organizam altădată cînd se aprindeau luminiţe de fericire în toate oraşele şi satele noastre iar domnitorii şi scriitorii apuşi se simţeau mîndri în eternitatea lor iar noi ceilalţi le aduceam un pios omagiu ca prinos de recunoştinţă dar acuma nimica nu se mai poate înfăptui şi ba dimpotrivă are loc pretutindeni manifestaţii de proteste şi amende acordate legislativului prin faptu că ne-o înglodat în accize şi ne-o vîndut ţara la chineji. Şi ca exemplu personal îţi descriu numai o situaţie în care bogăţia funciară a ţării este prădată fără milă prin nişte mafii de locuinţe şi de ogoare smulgînd aceste patrimoniuri din proprietatea românilor şi vînzîndu-le la străini care în loc să adăpostească autostrade de legătură între localităţi acuma stă şi le răscumpără din bugetu de stat şi curtea lor de conturi secrete pentru ca mai apoi urmaşii noştri să devină sclavii capitaliştilor şi să muncească cu ziua pe la dînşii pentru o leafă de nimica deci într-un cuvînt aceşti vînzători de ţară are acuma mediu propice de dezvoltare în detrimentu oamenilor obişnuiţi iar toate astea se întîmplă imediat după alegerile frauduloase care o adus la putere nişte neaveniţi parveniţi şi corupţi după cum îi descrie cu exactitate domn nostru preşedinte comandant de ţară. Şi ce sărbători ne poate aştepta în aceste condiţii descrise mai sus care altădată venea doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional şi încuraja prin toate mijloacele posibile atît bradu de ţară cît şi brazii noştri falnici din codrii seculari îndemnînd turiştii să guste din produsele noastre şi invitîndu-i să se închine la icoanele noastre strămoşeşti ca mai apoi să răspîndească pretutindeni pe mapamondu pămîntesc acest colţ de rai cu care ne mîndrim păstrîndu-l nealterat de atîtea milenii în care ursu nostru carpatin joacă cu fruntea sus alături de căiuţi şi căpriţe ca într-o mare horă populară. Vezi bine deci cumătră dragă că n-ai la ce te întoarce din ţările unde-ţi cîştigi existenţa cu sudoare frunţii fiindcă aicea nu te mai aşteaptă nimeni ca altădată cu pîine şi sare ci numai cu lacrimi de desperare şi deznădejde iar vocea domnului nostru preşedinte comandant de ţară se aude din ce în ce mai perită din cauza televizoarelor unde se propagă nimica altceva decît trădarea de ţară şi de neam prin reclame publicitare la fel de fel de produse aduse din altă parte ba chiar şi prin spectacole pe muzică aşazisă cultă da pe care nimeni n-o poate asculta şi înţelege iar comunicarea între generaţii nu se mai face prin viu grai ci prin nişte tăbliţe electrice unde-şi bagă internetu coada contaminînd şi ultima genetică curată păstrată în fiinţa acestui neam. Şi de asta îmi vine mie acuma să plîng în loc să mă bucur din toată fiinţa ştiind prea bine că aceste suspine sînt şi ele în zadar cîtă vreme nu se întorc vremurile de altădată cu domnu Bocu în fruntea ţării. Drept pentru care îţi urez ţie să ai parte de sărbători fericite şi încheind această scrisoare te îmbrăţişez cu îndurerare.

Fiţi sociabili!