Cumătră dragă,

S-o terminat şi festivalu de medievali de la capitala noastră de judeţ unde de data asta s-o aglomerat toate domniţele şi toţi cavalerii şi toţi oştenii de pe raza republicii noastre fiind cea mai mare manifestare medievală de la noi din Bucovina din ultimii douăzeci de ani în afară de Hora Bucovinei care n-o poate întrece nimeni în dimensiunile medievale păstrate din moşi-strămoşi la care se adaugă domnu nostru preşedinte de judeţ prin faptu că n-o dat voie să se amestece orăşenii sclifosiţi decît sub formă de turişti fiind în schimb păstrate nealterate cîntecele şi portu popular şi avînd şi un suport cultural de mare amploare şi de mare valoare prin stînele invitate să facă balmoş şi berbec la proţap iar acuma se pregăteşte în paralel serbarea muntelui Rarău ca o culme neînvinsă de veacuri unde iarăşi a să vină domnu nostru preşedinte de judeţ să ne aducă aminte de memoria înaintaşilor şi de milioanele de turişti din întreaga lume care îşi doreşte să pătrundă aceste taine de cultură medievală autentică şi să plece cu ele acasă la dînşii unde îi aşteaptă tînăra lor generaţie neştiutoare de cultură şi astfel se împlineşte visu domnitorilor noştri viteji şi cărturari pînă în măduva oaselor. Iar cu acest festival de medievali de la capitala nostră de judeţ şi cu serbarea muntelui Rarău se poate spune că această Bucovină a noastră s-o ridicat şi s-o evidenţiat mai ceva ca-n vremea lu Ştefan cel Mare fiind beneficiară cu noroc de acest domn preşedinte de judeţ care nu numai că o dus bătălii spirituale şi intelectuale da o şi stimulat turismu pe multiple planuri încît acuma s-o auzit şi-n satu nostru de aceste petreceri culturale şi intelectuale iar cîţiva dintre noi s-o apucat chiar să pună mîna pe carte şi să lase deoparte telefonu avînd în plan să se facă profesori la şcoală şi să ducă mai departe această cultură despre care peste veacuri n-ar fi aflat nimeni dacă nu era prin preajmă acest preşedinte neobosit de judeţ a nostru care are grijă atît de oamenii localnici da are grijă mai ales de oamenii plecaţi în deaspora cu scopu de a munci în diferite ţări străine şi pe urmă de a se întoarce înapoi acasă ca să facă investiţii în economia reală. Iar toate astea ţi le-am scris pentru a face o comparaţie între acest domn preşedinte de judeţ de la noi din Bucovina şi preşedintele în vigoare a ţării noastre care nu se mai satură de condus ţara şi face fel de fel de activităţi pentru a păcăli poporu cu televizoru şi a merge peste tot ca să ne facă să-l votăm prin corespondenţă în contradicţie cu doamna Viorica care nici prin gînd nu are să păcălească oamenii muncii nici prin corespondeţă şi nici prin viu grai în timp ce acest Claps Verner se dă de ceasu morţii să impresioneze alegătorii cu filme străine americane plecînd în acest scop chiar în America de unde se transmite un polog de ştiri false pe care oamenii din sat de la noi nu dau nici o para chioară iar dacă o fi să practicăm şi noi votu prin corespondeţă poştală tu să ştii de la mine că cu toţii sîntem chitiţi să-i scriem în această corespondenţă toate necazurile noastre referitoare la cartea funciară şi la traiu nostru de fiecare zi ameninţat din ce în ce mai des de primaru aflat în vigoare da nicidecum aflat în slujba cetăţeanului iar acest Claps Verner în loc să facă promisiuni de peste ocean mai bine s-ar apleca peste această corespondenţă adevărată şi sinceră prin care ne exprimăm cu sinceritate şi nu cu cuvinte pe care nu le pricepe nimeni cum ar fi legea ofşor sau ordonanţa 114 prin care vrea dînsu să garanteze securitate energetică în loc să puie nişte soldaţi viteji înarmaţi pînă-n dinţi pentru a păstra această securitate necucerită de nimeni vreodată şi astfel îţi dai seama că dînsu în loc să trudească pentru binele şi integritatea hotarelor ţării dînsu mai degrabă se ocupă de vînzarea pe sub mînă a acestor hotare pe care doamna Viorica o promis că o să le apere chiar cu pieptu dumneaei şi de asta n-am înţeles de ce promite acest Claps Verner verzi şi uscate în faţa lu Tramp şi semnează fel de fel de tratate de neînţelegere cînd se ştie pînă şi la noi la bufet că acest roşcovan american n-are alt scop decît de a ne fura forţa de muncă şi vitejia şi de a ne aduce treptat la sapă de lemn golind toată visteria ţării noastre în scopuri militare şi financiare başca această telefonie 5 ge care vrea s-o bage şi la noi în ţară chit că prin aceste telefoane nu poţi suna nici măcar la unu unu doi ci mai degrabă-s făcute să te spioneze oriunde te-ai afla şi orice-ai face ca să se rîdă americanii de noi cînd mergem să ne facem nevoile în intimitatea garantată de doamna Viorica. Drept pentru care închei nedumerită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu derutare.

Fiţi sociabili!