Cumătră dragă,

Îmi pare rău pentru tine şi anul ăsta că iarăşi nu poţi veni acasă din deaspora ca să te reîntîlneşti cu plaiurile natale bucovinene şi-mi pare rău despre evenimentele criminale de la Caracal datorită la care te-ai îngrozit şi care presa de ziare şi televizoarele de la capitală nu mai ştiu să relateze şi faptele pozitive de pe cuprinsu ţării şi care o uitat brusc şi despre ajustarea justiţiei la programu de guvernare şi despre candidatura doamnei Viorica la preşedinţia ţării şi despre luna festivală în care am intrat şi cînd se întoarce acasă toată deaspora noastră naţională ceea ce-i păcat de la Dumnezeu şi chiar strigător la cer că nu se mai acordă importanţă la respectivele fapte şi aspecte pozitive care se întîmplă de-a lungu şi de-a latu patriei noastre şi de asta precis eşti în urmă cu evenimentele trecute cu vederea datorită acestor orori de conduită petrecută la olteni. Iar eu de aceea în loc să-ţi descriu şi eu cum s-o comportat organele de cercetare şi poliţiştii de la faţa locului am să-ţi descriu cîteva fapte şi realităţi pozitive întîmplate la noi în ultima vreme cum ar fi la întîmplare ziua imnului naţional prin care s-o dat glas de-a lungu istoriei la toată vitejia şi patriotismu care ne caracterizează şi care o fost comemorat la noi în Bucovina prin organele judeţene de partid şi de stat explicînd la populaţie însemnătatea acestui imn de deşteptare la realitate a românilor da care în schimb l-o lăsat rece pe teutonu de Claps Verner dînsu fiind un neamţ cu sînge rece şi albastru şi neavînd deci nici o simţire patriotică referitoare la acest imn românesc da care în schimb o ieşit ca o iudă în faţa naţiunii şi o lăudat de ochii lumii această capodoperă muzicală şi poietică ca să se deie mare în campania electorală şi cu care prilej n-o uitat s-o jicnească pe doamna Viorica doar-doar i-o face pe oamenii din electorat să-l voteze pe dînsu şi să n-o voteze pe dumneaei care acuma iarăşi o dat dovadă de exigenţă şi putere juridică şi i-o pedepsit pe toţi poliţaii şi judecătorii care datorită intimidării din partea opoziţiei n-o reuşit să se înţeleagă între ei la telefonu de urgenţă unu unu doi şi o cam întîrziat cu intervenţia la faţa locului emiţînd în acelaşi timp ipoteze care mai de care mai stupefiante vorba unui analizor de la televizor şi în loc să meargă pe filiera reţelelor imobiliare de trafic de persoane şi de carne vie o tot bătut apa-n piuă cu fel de fel de reconstituiri la care monstrul din Caracal şi-o bătut joc de dînşii indicînd o serie de scenarii scornite din mintea lui bolnavă psihic care de altfel s-o dovedit cu acte medicale că nu este cu toţi boii acasă şi deci este nebun de legat. Da iacătă că iarăşi am luat-o pe arătură în loc să mă refer la acele fapte şi realităţi pozitive despre care îţi pomeneam la începutu scrisorii printre care se numără încheierea cu succes a festivalului de întîlniri bucovinene la care o participat mai multe formaţii populare de folclor din diferite state bucovinene aflate în afara graniţelor româneşti da care o păstrat neştirbită tradiţia bucovineană prin cîntece şi dansuri şi care s-o etalat a treizecea oară în faţa spectatorilor şi a domnului nostru preşedinte de judeţ care o elogiat prin cuvinte onorabile această desfăşurare de forţe culturale şi ne-o transmis la toţi cum stă treaba cu această cultură populară bucovineană care nu se mai întîlneşte nicăieri în lume în ciuda evenimentelor sîngeroase de la Caracal vrînd să spună de fapt cu alte cuvinte că nu se poate compara bucovinenii cu oltenii fiindcă iacătă cum în timp ce la dînşii de desfăşoară în prezent această tragedie şi acţionează reţelele imobiliare de crimă organizată şi de trafic de persoane şi carne vie la noi în Bucovina acţionează forţele binelui şi a culturii ca să nu mai vorbesc de realizările ecologice şi economice prin darea în folosinţă a gropii de gunoi şi prin mărirea numărului de turişti veniţi în concediu din deaspora pe aeroportu Ştefan cel Mare şi care de-acuma are toate condiţiile să se trateze în spitalu judeţean în care s-o băgat toate dotările de ultimă generaţie ca în acest fel aceşti turiştii întorşi acasă din deaspora să nu aibă nici o grijă dacă se îmbolnăvesc de infecţii alimentare sau se schilodesc în accidente de circulaţie pe şoselele proaspăt asfaltate în cinstea lor. Şi astea ar fi numai cîteva fapte şi realităţi pozitive din Bucovina noastră ca să-ţi dau curaj să priveşti pozitiv înspre locurile tale natale şi să nu bagi în seamă grozăviile olteneşti, drept pentru care închei prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu oroare.

Fiţi sociabili!