Cumătră dragă,

Încă nu ştiu ce s-o întîmplat cu amenzile preconizate de domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care precis ajungînd la parlamentu ţării o dat peste cap gîndirea handicapată a stuchiţilor de Ponta şi Antonescu şi de asta nu se mai aude nimica de nici o rectificare pozitivă aşteptată de tot poporu român. În schimb am rămas înmărmurită definitiv din cap pînă în picioare cînd am aflat la ce se dedă acest Ponta de la guvernarea ţării care nefiind în stare să priceapă sensu pozitiv a acestor amendări preconizate de domnu nostru preşedinte de judeţ care o fost încearcă să intervină în forţa armelor readucînd pe tapetu istoriei vremuri demult apuse cum ar fi mineriadele şi alte intervenţii de tristă amintire şi deci o poruncit la armata română să iasă iarăşi în stradă cu toate tehnicile din dotare pentru a intimida orice iniţiativă de bun augur şi deci vrînd să bage în sperieţi pe oamenii de bine care lucrează la binele comun a ţării şi o planificat chipurile o paradă militară cu tot armamentu din dotare ademenind şi poporu român în stradă cu fasole cu ciolan şi alte artificii cultural-artistice pentru ca la o adică să se năpustească în forţă şi să anihileze orice tentativă de bine sub pretextu zilei naţionale a ţării. Deci vezi şi tu unde pînă se poate ajunge cînd îţi simţeşti clătinîndu-se scaunu de sub fund şi pămîntu de sub picioare ba chiar mai mult s-o pretat la a chema în ajutoru acestor intervenţii forţe militare şi economice mondiale străine de fiinţa poporului nostru european respectiv forţa chinezească care se ştie că nu are nici un Dumnezeu şi care pentru o mînă de orez este în stare să se preteze la orice inclusiv la ocuparea prin forţă economică a ţărilor mici şi mijlocii dînsa fiind considerată aşa cum ştii a doua putere mondială din lume şi vezi şi tu aşadar unde s-o putut ajunge în aceste zile cînd altădată răsuna peste tot cîntecele neamului intonate sub formă de colinde şi de clinchet vesel de clopoţei iar acuma se prefigurează numai marşuri militare şi zăngănit de arme ceea ce nu s-o mai întîmplat din moşi-strămoşi şi nici nu credeam că a să se mai întîmple vreodată. Că am aflat şi dedesubturile acestei acţionări respectiv o nouă politică de ocupaţie prin vînzarea pe nimica toată a gliei noastre strămoşeşti şi nici prin cap nu-ţi poate trece cum o să vină aceşti chinezi cîtă frunză şi cîtă iarbă să ne cotropească pămînturile abia ajunse în proprietatea funciară a locuitorilor după lupte seculare de retrocedare şi să transforme grînaru ţării într-o mare orezărie prin inundarea tarlalelor şi ceea ce va urma o să arate mai ceva ca la inundaţiile de acuma doi ani alungînd în pribegie pe ţăranii noştri şi înlocuindu-i cu miliarde de chinezi deci nemaiavînd unde paşte nici oile nici caprele nici vacile şi deci distrugînd pînă şi zootehnia ca să nu mai spun de sufletu neamului şi aşa înlăcrimat de accize şi de lipsa programelor medicale sau de învăţămînt şi educaţie patriotică. Într-un cuvînt, cumătră dragă, se preconizează nişte vremuri cumplite ce nu are asemănare nici cu cotropirile anterioare cum ar fi cotropirea sovietică sau cotropirea musulmană prin hoardele migratoare de altădată la care noi totdeauna am avut ac de cojocu lor însă acuma nu prea văd nici o strategie de apărare în calea acestor chinezi veniţi să ne încalţe în tenişi şi să ne aplece cu faţa la mlaştinile în care cultivă orez însă noi nu trebuie să disperăm niciodată şi să ne punem în slujba binelui reprezentat de guvernarea din umbră ca să putem birui această încercare la care ne supune istoria zilelor noastre iar dacă aceşti stuchiţi de Ponta şi Antonescu vrea să se dedea la poporu chinez n-are decît să se mute la dînşii cu familii cu tot şi să ne lase pe noi în pace. Drept pentru care închei această scrisoare şi te îmbrăţişez cu indignare.

Fiţi sociabili!