Cumătră dragă,

Toată-s asudată peste tot pe suprafaţa organismului şi am o învălmăşeală de gînduri în cap soră cu nebuneala de cînd am fost să votez cele trei buletine de votare la care m-o chemat democraţia de la noi din ţară în duminica care o trecut şi abia pot să aştern aceste cuvinte de scrisoare din cauza acestei năduşeli care m-o asudat de cum am intrat în cabina de votare şi nu mi-o trecut nici în momentu de faţă ceea ce mă face să termin cu toate socotelile vieţii şi să mă tot duc unde-oi vedea cu ochii. Da nici măcar această posibilitate nu se poate face din moment ce am auzit la aparatu de radio că autorităţile de la protecţia muncii de la noi umblă peste tot prin ţările pe unde s-o dus deasporenii noştri şi-i îndeamnă la tot felu de programe de întoarcere sub un titlu generic intitulat hai acasă prin care aceşti programatori le arată că nicăieri nu-i mai bine ca acasă unde masa-i masă şi casa-i casă şi se oferă la sfîrşit salarii compensatorii ca să o ducă din ce în ce mai bine ceea ce eu ştiu de la noi din Bucovina că nu se poate face din moment ce chiar domnu nostru preşedinte de judeţ urlă şi strigă de aproape zece ani hai în Bucovina şi nimica absolut fiindcă nu vine nimeni în Bucovina în afară de bucovinenii care o mai rămas în Bucovina şi care în fiecare an se duce pe tăpşan şi învîrte hora Bucovinei pînă ameţeşte în cap iar despre deasporenii din Bucovina pot să-ţi spun că nu vine în Bucovina decît cînd i se dă concedii de odihnă de prin Italia şi Spania şi Germania şi atuncea vine cîteva săptămîni şi povesteşte prin sat cum că nu s-ar întoarce în vecii vecilor la această civilizaţie populară a noastră fiindcă ei s-o învăţat deja cu altă civilizaţie la care tot aşa masa-i masă şi casa-i casă da pe deasupra mai este şi o altă calitate europeană despre care o fost vorba şi în buletinele de votare cu care am votat pentru alegerile parlamentare şi la care am năduşit aşa cum îţi spuneam la începutu scrisorii de faţă. Şi ca să-ţi spun drept de ce am năduşit atîta în primu şi în primu rînd am năduşit de neputinţă şi de ciudă că nu pot face nimica pentru săracii britanici care s-o separat de noi bucovinenii şi europenii iar acuma-s încîlciţi în mofturile acelei zbîrcite de Mei de la ei care habar n-am ce i s-o năzărit cu propriul ei popor de vrea să-l separe de civilizaţia europeană şi de traiul superior care se preconizează după aceste alegeri unde toţi candidaţii de la noi ca şi de pretutindeni promite multă bunăstare şi circulaţie liberă între popoare alături de mult aer curat peste tot şi de atragerea de fonduri europene nesfîrşite. În a doilea rînd am mai năduşit să-i bifez mai întîi cu ştampila pe toţi candidaţii oficiali indiferent de apartenenţa politică şi de programele promise prin programu electoral de guvernare iar mai apoi am scos dn sacoşă toate buletinele europarlamentare locale făcute special pe foi de caiet şi alcătuite cu destulă trudă de grupu electoral local de la noi din sat prin care am propus şi noi un buchet de candidaţi de pe raza localităţii ca să eliminăm în acest fel vestitu dublu standard de care vorbeşte pe bună dreptate domnu Liviu de la programu de guvernare şi deci după ce m-am bătut corp la corp cu jandarmii care nu mă lăsa să le introduc în urnă m-am lăsat păgubaşă şi foarte dezamăgită m-am mutat mai încolo să votez pentru referent acele întrebări încîlcite puse aproape în nemţeşte de teutonu de Claps Verner şi după ce le-am votat pe-amîndouă şi cu da şi cu nu ca să nu mă pun rău cu dînsu iarăşi am scos din sacoşă buletinele noastre locale de referent la care am pus şi noi întrebările noastre care ne preocupă pe plan local pe care le-am votat cu da pe toate şi tot aşa cînd să le introduc în a doua urnă iarăşi o trebuit să mă bat corp la corp cu jandarmii şi iarăşi o trebuit să mă las păgubaşă fiind de două ori mai năduşită ca la început şi astfel am ajuns pînă la urmă acasă unde m-am tamponat pe tot organismu cu zamă proaspătă de castraveţi ca să mă pot pune în sfîrşit în faţă la aparatu de radio şi să ascult cum o ieşit localitatea noastră în această întrecere electorală ceea ce nici acuma n-am aflat datorită la codurile galbene şi portocalii care se emite permanent şi care mă face să năduşesc şi mai tare. Aşa că mai mult n-am ce-ţi spune acuma şi de aceea închei dezamăgită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu transpirare.

Fiţi sociabili!