Cumătră dragă,

Cum spuneam şi data trecută precum că dacă îl alegea prin numire de investitură ca rege a tuturor românilor pe domnu nostru preşedinte comandant de ţară acuma nu se mai întîmpla atîtea accizări de bunuri şi produse şi chiar de populaţie autohtonă nevinovată care simte din plin apropierea iernii şi le intră frigu în oase dar şi pe sub izmene şi deci se dovedeşte încă o dată în plus că aceşti stuchiţi de Ponta şi Antonescu s-o pus să ducă ţara la sapă de lemn şi s-o puie pe chituci. Iar eu întoarsă cu un sentiment patriotic deplin de la capitala ţării unde l-am ovaţionat din toţi rărunchii pe acest rege bătrîn ce duce mai departe democraţia în ţara noastră deci fiind întoarsă cu acest sentiment patriotic în suflet îţi pot spune cu mîna pe inimă că nimica din ce face stuchiţii respectivi nu este pe măsura vremurilor noastre inclusiv bugetu de cheltuieli a statului nostru unde încă o dată s-o dovedit că nu se pricepe şi de bună seamă că nu trebuie să ne mire pierderea identităţii noastre economice în faţa fondului monetar internaţional cît şi pierderea prestigiului internaţional pe toate planurile inclusiv la meciurile de fotbal unde am auzit că ne-o pus piedici şi ne-o retrogradat de pe lista clasamentului prin fel de fel de manevre de culise chiar în faţa grecilor negricioşi şi păroşi deci iată pînă unde se poate ajunge cînd la cîrma democraţiei nu se găseşte cine trebuie. Şi ca să masacreze aceste realităţi ivite în văzu lumii prin intermediu organelor de presă dînşii în loc să repare ce este de reparat se străduieşte din toate puterile să deie vina unii pe alţii dar mai ales să inventeze realităţi care nu există cum ar fi nişte terenuri agricole cumpărate de fata domnului nostru preşedinte comandant de ţară pentru a face agricultură ecologistică dar mai ales pentru a da un exemplu acestui grînar a ţării despre cum se gospodăreşte această avuţie de netăgăduit prin care ne ducem existenţa de mii şi mii de ani deci o fost în stare să răstălmăcească însuşi acest exemplu de conduită agricolă ca să toarne gaz peste foc şi astfel să pîrjolească crîmpeiele de bunăstare lăsate de domnu Bocu de la guvernarea ţării care o fost. Ca să nu mai spun de doamna Elena de la turismu naţional şi internaţional pe care o ascuns-o în spatele cortinei de fier a turismului actual prin care nu mai poate pătrunde picior de turist în timp ce anu trecut fremătam de bucurie şi de fericire pe cărările obiceiurilor noastre strămoşeşti iar acuma ne strîngem zgribuliţi unii în alţii şi aşteptăm cu privirile aţintite în zările speranţei nişte vremuri mai bune şi un viitor mai luminos. Ca să nu mai vorbesc de aceste investituri începute pe vremea domnului nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care acuma rugineşte abandonate la marginea drumului aşteptînd parcă şi ele cu ochii în lacrimi acele vremuri mai bune cînd iarăşi să răsune horele şi sîrbele săltăreţe pe meleagurile noastre iar în aerul serii să adulmecăm cu toţii farmecul inefabil a mirosului de mămăligă cu brînză răzbătînd din tihna şi ospitalitatea gospodăriilor noastre şi să auzim cum ne răsună în urechi zvon de zurgălăi de fericire dar iată că în loc de toate acestea acuma se simte în aeru poluat de minciună numa duhoarea accizelor ce împovărează atmosfera de sărbătoare şi se aude de departe scîncetul copiilor din şcolile nedotate cu manuale sau a bolnavilor părăsiţi de doctori spre a lua calea pribegiei. Însă toate acestea care ţi le-am înşirat face parte dintr-un lung şir de amenzi care noi le aplicăm cu ajutoru domnului nostru preşedinte de judeţ care o fost şi care ajungînd la bugetu ţării va revoluţiona cum se cuvine şi cum merită starea de fapt actuală şi-i va pune cu botu pe labe pe aceşti stuchiţi de Ponta şi Antonescu. Drept pentru care închei prezenta scrisoare şi te îmbrăţişez cu avîntare.

Fiţi sociabili!