Cumătră dragă,

Îmi dau cu părerea că tu ştii mai bine ce se întîmplă pe-acolo cu englejii care trăieşte peste apă de Uniunea Europeană fiindcă pe la noi încă nu se ştie dacă se va produce acel becsit sau cum se spune pe la noi acea despărţire de continentu consolidat pe fonduri europene şi de asta am să te rog să mă lămureşti dacă acea doamnă primă ministră Tereza s-o impus în faţa parlamentului local sau a guvernulu local pentru a adopta una din variantele preconizate respectiv ruperea sau despărţirea fără acord ori ruperea sau despărţirea cu acord ori ruperea sau despărţirea mai pe muţeşte ori chiar organizarea unui referent naţional prin care oamenii muncii de acolo să se exprime împotriva despărţirii sau ruperii respective fiindcă am înţeles că acolo pe la voi se face alt fel de politică fiind în loc de camerele obişnuite din parlament cum este pe la noi respectiv a deputaţilor şi a senatorilor nişte camere a lorzilor unde acei lorzi stă pe fotolii şi pe canapele picior peste picior şi bea cafele şi ceaiuri în neştire şi fumează trabuce neţinînd cont de protestele din stradă şi deci eu n-am cum să ştiu cu precizie cum stă treaba pe-acolo. Că şi pe la noi se pune tot mai actual problema ca să se facă un referent da care eveniment nu se dezbate în nici o cameră pomenită mai înainte ci într-un mod cît se poate de nedemocratic este dictată direct din administraţia prezidenţială de pe deal de la Cotroceni prin mişcări de stradă finanţate de Şoroş iar acest Claps de pe la noi nu pune nici o variantă alternativă şi hotărăşte de la sine putere cum să se întîmple cu aceste alegeri şi hotărîri acuzate de popor ca fiind necostiţionale şi care acuma este şi mai încîlcite decît pe vremea domnului fost preşedinte comandant de ţară şi marinar de renume mondial da oricum pe vremea dînsului ştiai măcar o treabă clară fiind dictată pe faţă această treabă de către serviciile secrete şi tot se mergea înainte nu ca acuma cînd ne tot întoarcem înapoi şi batem pasu pe loc ca melcii de grădină. Iar pe la noi nu se pune problema ca la lorzii voştri care stă picior peste picior în camera lor şi bea cafele şi ceaiuri cu nemiluita şi fumează trabuce ci se pune problema că parlamentarii noştri stă crăcănaţi prin crîşme şi bea bere şi votcă şi fumează Kent cu nemiluita încît la urmă nu mai există nici un fel de coerenţă în vorbirea lor care una zice la un televizor şi alta zice la alt televizor încît poporu nu poate descerna între o vorbă şi alta şi se află într-o stare de derutare neîntreruptă şi atuncea se pune problema că nici în clipa de faţă nu este hotărîte şi formulate întrebările referitoare la referent fiindcă acest teuton de Claps tot stă şi se face că se gîndeşte neîntrerupt pe cînd de fapt dînsu leneveşte în palatu prezidenţial giugiulindu-se cît îi ziulica de lungă în braţele sclifositei sale soţii care de fapt şi de drept este o penală nocturnă plină de case şi vile pe la Sibiu unde s-o învăţat să trăiască din exploatarea chiriilor şi a cetăţenilor prostiţi pe faţă de către acest teuton puturos. Şi atuncea noi oamenii de la ţară ce mai putem noi sa facem dacă nu ni se permite nici măcar să răspundem la întrebările existenţiale care ni se cuvin din partea conducătorilor de partid şi de stat iar eu nu înţeleg de ce-i aşa de greu să pui o întrebare sau alta cînd de fapt cel mai greu este să dai răspunsuri la întrebări cum s-o dovedit prin recentele stimulări la care i-o obligat doamna ministră pe bieţii elevi de la şcoală şi unde aceştia s-o străduit în mare parte să răspundă corect dar alţii în semn de protest s-o prezentat la catedră cu foaia goală fără nici un fel de răspuns în semn de protest şi dat fiind acest exemplu venit din partea tinerei generaţii eu mă gîndesc că ar trebui şi noi poporu să procedăm exact la fel şi cînd se va pune pe tapetu din sălile de votare acele întrebări formate de preşedintele teuton Claps să ne prezentăm şi noi cu buletinele de referent fără nimica scris pe dînsele în semn de protest la această situaţie în care ne aflăm de nu mai ştim încotro s-o luăm ca să părăsim această ţară şi să ne rupem de dînsa pentru todeauna după modelul englejilor care iacătă că se află în aceeaşi situaţie. Şi fiind înfuriată din ce în ce mai tare din cauza acestei situaţii fără precedent trebuie să închei acuma prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare să te îmbrăţişez cu indignare. 

Fiţi sociabili!