Cumătră dragă,

Îmi vine să mă tăvălesc pe jos de cîteva zile şi mă perpelesc în neştire cum n-ai pomenit în viaţa ta de cînd cu această zi internaţională de săptămîna trecută a femeilor de pretutindeni pe care ne-o fost dat s-o trăim acuma mai abitir ca altădată pe vremea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cînd nu se exista aşa o democraţie în ţara noastră cum este acuma cînd aproape toţi idilii de la oraşe şi sate se dedică sufleteşte asupra femeilor de pe raza localităţilor respective căpătînd un respect deosebit faţă de sexu frumos respectiv şi organizînd o serie de manifestări de preţuire faţă de acestea indiferent de vîrstă sau de pregătire. Şi acuma am să-ţi dau în vileag motivele principale pentru care am început să mă perpelesc şi să mă tăvălesc pe jos de durere sufletească printre care motive se numără în principal dorul care mă mistuieşte pentru Ionel a lu Adiasporiţei de la care n-am primit de astă toamnă vreun semnal de drăgălăşenie nici cu prileju la ziua americană a îndrăgostiţilor de pretutindeni şi nici cu prileju la ziua naţională a drogobeţilor da culmea este că n-am primit un astfel de semnal nici măcar cu prileju la ziua internaţională de 8 Martie cînd se cuvine obligatoriu asemenea semnale pentru toate femeile ca să nu mai spun pentru toate iubitele îndrăgostite ca mine şi acuma mă întreb în sufletu meu dacă nu s-o întîmplat cu dînsu vreun accident de muncă Doamne fereşte ori dacă nu cumva o dat pe-acolo prin deaspora de vreo cotoarbă de femeie fără căpătîi care să-i fi sucit minţile cum s-o întîmplat în ultima vreme cu diferite femei de la conducerea de partid şi de stat din opoziţia de partid ca doamna Ghiorgiu zăpăcită de mandolina lu domnu Lodovic ori ca sclifosita de prima doamnă a lu Claps dedate amîndouă la manipulări politice fără precedent aşa încît pînă la urmă o decurs fel de fel de necazuri la guvernarea ţării unde mereu şi mereu n-o lasă pe doamna Viorica să-şi vadă de programu de guvernare atît prin blocarea bugetului de stat cît şi prin chemarea dumneaei fără motiv la parlament în timpu serviciului anumit ca să o întrerupă din masterplanurile de finanţare a dezvoltării pe toate planurile ca pe urmă să declare la televizor că nu se ţine de treabă şi duce ţara în dezastru economic. Însă trecînd peste aceste debusolări sufleteşti cauzate de săracu Ionel a lu Adiasporiţei am o mare satisfacţie sufletească datorită la gesticulările domnului nostru primar care cu acest prilej a Zilei Internaţionale a Femeii de pretutindeni o pus măturoiu deoparte şi s-o scuturat de colb şi s-o spălat pe mîini ieşind pe uliţele satului în întîmpinarea femeilor fără deosebire de stare civilă pentru a înmîna la fiecare diferite simboluri a primăverii sub formă de lalele şi ghiocei şi zambile în concordanţă cu vorbele frumoase adresate iar faptu că nu s-o ferit să pătrundă şi pe uliţele de pămînt adiacente la bulevardele asfaltate din centrul comunei ne arată nobleţea sufletească şi edilitară a domnului primar care se străduieşte să ne facă comuna asemănătoare cu un oraş a florilor prin care o să zburde în viitor autobuzele electrice aduse pe fonduri europene şi norvegiene ceea ce nu va face niciodată cotoarbele pomenite mai înainte şi care nu merită să le atingi nici cu o floare darămite să le votezi la alegerile care se apropie. Dar însă ca să mă întorc la scrisoarea trimisă de tine prin care mi-ai arătat cum se sărbătoreşte acest început de primăvară prin deaspora pe la voi află că la noi n-o să se întîmple niciodată baluri mascate pe uliţele satului unde nu se mai cunoaşte care-i bărbat şi care-i femeie şi contravine la credinţa noastră strămoşească sau n-o să se bată nimeni cu portocale aruncate din camion fiindcă ar fi o batjocură alimentară combătută de protecţia consumatorilor ceea ce la noi fiind implementat programu România educată nu se cade să ne dedăm la astfel de balamuc cultural ci dimpotrivă noi trebuie să ne manifestăm conform tradiţiei bucovinene şi să respectăm cu sfinţenie aceste ordonanţe date de doamna Viorica şi de domnu Tudorel asupra la care s-o năpustit ca cînii turbaţi nemernicii de la opoziţia ţării. Drept pentru care închei pe loc prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu amestecare.

Fiţi sociabili!