Cumătră dragă,

M-am întristat o dată sau de două ori sau chiar de trei ori dacă mă gîndesc bine în urma acestui referent care la noi în sat o fost dat uitării datorită la incosecvenţa care s-o ivit pe parcurs din partea partidelor şi a societăţii civile sau a bisericii sau a organizaţiilor de tot felu existente la noi ca ciupercile după ploaie deşi nici ciuperci nu mai avem prin pădure ca de obicei fiind o secetă cumplită determinată de acest Dragnea cum zic unii deşi eu nu aş băga mîna-n foc după ce o scos-o recent pe doamna Viorica în lumea arabă ca să ne mărească pibu cu investitori îmbrăcaţi în turbane care iarăşi nu poţi vedea ce are dînşii pe sub acele faloane putînd deopotrivă să fie şi bărbaţi şi femei deoarece am văzut eu mai anii trecuţi o femeie cu barbă cîntînd la televizor şi de-atuncea mă port mai cu fereală în ceea ce exprim de la mine din cap şi deci cum spuneam despre întristarea mea eu cred că dînsa provine mai degrabă de la schimbarea anotimpurilor tradiţionale respectiv de la venirea toamnei cu brumă cînd se instalează în sufletu omului nişte sentimente amestecate de tristeţe şi de veselie şi pe cei mai mulţi îi cuprinde aleanu în timp ce pe ceilalţi mai precis pe celelalte le mînă hărnicia de la spate şi se apucă de făcut conserve pentru iarnă ori îşi pregătesc fusele şi războaiele de ţesut ca să-i bucure pe turiştii chemaţi de domnu preşedinte de judeţ la programu de sărbători de iarnă dacă nu s-o întoarce legile justiţiei împotriva lor cum se aude prin vecini băgate de urgenţă şi cam peste noapte în monitoru care stă de vorbă cu oamenii şi deci vreau să-ţi spun că nici acuma nu-i clar ce ne aşteaptă pe viitor. Şi se mai aude pe de altă parte că or să vină nişte instalatori de gaze să scoată o grămadă de gaze din Marea Neagră pe care o să le vîndă parlamentarii la piaţa internaţională iar noi ori o să ne alegem cu o mare îmbogăţire peste noapte ori o să dăm faliment ca ţară datorită inflaţiei ceea ce nici programu de guvernare a domnului Liviu nu poate să ne spună momentan dacă-i pe bune da nici opoziţia de pe margine nu poate să prevadă precis şi acuma stă la pîndă să vadă pe unde o să scoată cămaşa de noapte doamna Viorica cînd se întoarce de la arabi şi pe urmă să o deie în vileag pe internet la curtea de la Veneţia şi la urmă să o facă de ruşine şi faţă de parlamentu european unde s-o dat bărbată cu bărbăţie faţă de acei moşnegi beşinoşi de care ţi-am povestit. Iacătă aşadar cum mă frămînt eu zi de zi cu această problematică locală şi internaţională în acelaşi timp visînd la un strop de stabilitate politică ca tot românu şi ca tot cetăţeanu de pe stradă în timp ce punctele de pensionare aşteaptă să fie umflate de doamna Olguţa ca să existe în sfîrşit acea echitate socială la care am jinduit din tată-n fiu da care încă se lasă aşteptată probabil din cauza gazelor din Marea Neagră la care încă nu s-o ajuns fiind băgate adînc la fundu mării. Şi colac peste toate o mai intervenit şi teutonu de preşedinte Claps care ne-o făcut iarăşi de ruşine pe plan mondial apelînd ca comoara italiană din mafia italiană ca să-l promoveze la alegerile prezidenţiale de la anu însă prin aceste vizite nu numa că o turnat gazu din Marea Neagră peste foc da s-o şi arătat cu neruşinare ţinînd partea căsătoriei tradiţionale între bărbat şi femeia lui pe nume Carmen în loc să încurajeze libera consimţire pe care eu o simţesc adînc înfiptă în sentimentele mele faţă de doamna Viorica de cînd am văzut-o făcînd faţă la moşnegii din parlamentu european şi nu numai. Şi acuma am să sar de la aceste subiecte fierbinţi şi sentimentale şi am să te rog să-i spui tu prin viu grai sau prin nişte aluzii bine ticluite lu Ionel a lu Adiasporiţei să-şi ieie momental gîndu de la mine fiind prinsă în acest vîrtej de sentimente cosensuale la care mi-o făcut poftă referentu de la începutu lunii şi chiar îţi dau voie sub formă de consolare să te dai la dînsu pe termen mediu şi lung nu de alta da să nu-l apuce năbădăile şi să se prezinte cu deaspora la sărbătorile de iarnă şi să-mi strice mie socotelile. Cît priveşte întrebarea care mi-ai pus-o dacă să te întorci definitiv în sat şi să laşi baltă nivelu de trai în care te afli momental eu aş zice să aştepţi să vină vara viitoare ca să nu nimereşti în plină criză a protestelor care se preconizează fiind vorba tot aşa de persoana teutonului de preşedinte Claps care respinge tot ce mişcă prin ţară şi vrea neapărat să-i răstoarne de la programu de guvernare pe domnu Liviu şi pe doamna Viorica. Drept pentru care închei furioasă prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu derutare.

Fiţi sociabili!