Cumătră dragă,

După o săptămînă de frămîntări şi îndoieli şi de derută socială şi politică care am trăit-o datorită la situaţia noastră geopolitcă pe plan extern şi datorită la schimbarea vremii în temperaturi ce se apropie de iarnă şi nicidecum de toamnă o sosit şi vremea să particip sau să nu particip la acest referent atîta de controversat peste tot în ţară şi în lumea largă şi cum stăteam eu la gura sobei pe gînduri şi ascultam la radio şi la televizor situaţia asta tulbure mi-o trecut ca o săgeată prin cap un gînd fulgerător despre acest referent şi mai precis gîndu că sînt foarte norocoasă că deşi m-am născut şi m-am educat ca femeie în sînu familiei mele tradiţionale eu mi-am păstrat capu pe umeri şi picioarele pe pămînt şi nu mă pot lăsa manipulată de aceste propagande securiste care mă îndeamnă la gînduri contra naturii umane aînd în vedere şi poziţiile tradiţionale în care mă dedau şi mă complac atuncea cînd vine în concediu de vară estevală Ionel a lu Adiasporiţei sau cînd îl invit la mine acasă la un păhărel de afinată pe şefu nostru de post aflat în patrulare pe uliţa noastră şi deci era mai mai să mă hotărăsc să merg să contribui la corumu acestui referent prin prezenţa mea cînd deodată aud o ştire bombă incendiară precum că doamna Viorica de la guvernarea ţării o fost chemată de urgenţă să deie raportu de ţară în faţa unui moşneag de la parlamentu european şi care acest moşneag era montat de nişte forţe oculte să ne desfiinţeze pe nepusă masă atît statu de drepţi la care am trudit cu atîtea eforturi timp de zeci şi sute de ani cît şi libertăţile omului instaurate definitiv după revoluţia din decembrie ceea ce deodată m-o făcut să-mi fiarbă sîngele din mine de indignare şi să mă transform într-un soldat a democraţiei noastre şi să ies la o adică la luptă cu pieptu dezgolit în cazu în care doamna Viorica nu poate face faţă la aceste atacuri însă după un timp m-am liniştit auzind cum pune dînsa problema pe tapetu din sala de şedinţe şi anume cum s-o pornit dînsa în mod impecabil să afirme independenţa noastră strămoşească în raport cu toate aceste rezoluţii adoptate peste noapte de trădătorii verzi din parlamentu respectiv pe de o parte şi de către acei comisari scofîlciţi şi beşinoşi de la masa tratativelor care ne confundă şi în ziua de azi cu polonejii sau cu bozgorii şi care în mod clar ne vrea desfiinţaţi de pe harta Europei şi a mapamondului pămîntesc acuzînd-o chiar prin interpuşii liberali din ţara noastră de înaltă trădare faţă de evrei şi faţă de holocastu care s-o produs în perioada războiului şi deci auzind-o pe doamna Viorica cum se exprimă vertical şi fără tăgadă în legătură cu aceste atitudini duşmănoase la adresa poporului român dintr-o dată am simţit altă săgeată cum mă săgetează în natura mea umană educată în spiritu familiei tradiţionale transformînd pe loc în mine această natură umană şi făcînd să-mi clocotească pe loc sîngele în vine şi să fiu cuprinsă imediat de un sentiment de iubire netradiţională faţă de această femeie bărbată de la pupitrul european de dezbateri aşadar cu alte cuvinte căzîndu-mi cu tronc această femeie bărbată blondă de care m-am îndrăgostit pînă peste urechi uitîndu-i în inconştient atît pe Ionel a lu Adiasporiţei cît şi pe şefu nostru de post de pe uliţă şi simţind în mine o pornire de a o cere în căsătorie pe această femeie bărbată cum stătea dînsa cu picioarele pe pămîntu strămoşesc şi nu se lăsa clintită în convingerile sale de nici un boşorog din sala de conferinţă ceea ce stau acuma şi mă întreb cu o întrebare tulburătoare dacă mai este cazu să mă duc să votez cu da familia tradiţională formată dintr-un bărbat oarecare şi o femeie oarecare sau să votez pentru alt fel de familie tradiţională formată dintre o femeie excepţională ca mine şi o femeie bărbată ca doamna Viorica ceea ce ar duce la reeducarea tineretului în spiritu libertăţilor de tot felu şi ne-ar scoate şi pe noi oamenii din popor din bezna tradiţională în care ne aflăm de sute şi mii de ani ceea ce n-ar fi decît un nou început pentru naţiunea noastră şi odată cu centenarul de o sută de ani care se apropie cu repeziciune am putea păşi cu curaj într-un mileniu de o sută de ani ceea ce-ţi doresc şi ţie să te gîndeşti la treaba asta şi să nu mai visezi la o căsătorie în care să te omoare bărbatu în bătaie şi să te pună la cratiţă în timp ce tu fiind făcută din altă natură umană ai să duci o viaţă plină de griji şi nevoi în loc să te imancipezi conform standardelor moderne şi contemporane. Drept pentru care închei foarte derutată prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu excitare.

Fiţi sociabili!